บรรชร

  ติดต่อ

  ติดต่อ
  • Username: banchon2008
  • ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
  • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
  • สมาชิกเลขที่ 108355
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 
  • เข้าระบบเมื่อ 
  •  ติดตาม{{ kv.owner.followee_count | number }}
  •  ผู้ติดตาม {{ kv.owner.follower_count | number }}

ประวัติย่อ

ภูมิหลังเดิมเป็นคนอำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี

ปริญญาตรี สาขาประมงจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปริญญาตรีสาขาการศึกษานอกระบบ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโทสาขาการศึกษานอกระบบ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เคยสอนที่วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ วิทยาลัยเกษตรกรรมกำแพงเพชร

ปัจจุบันสอนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

มีผลงานวิจัยด้านการประมง  การเกษตร  การพัฒนาและการศึกษา  30 เรื่อง

เคยศึกษาอบรมและดูงานจากประเทศเนเธอร์แลนด์  เยอรมันนี  มาเลเซีย 

 สิงคโปร์  พม่าและลาว

" ฝันให้ไกลไปให้ถึง กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว "