แลกเปลี่ยน

บรรชร

นาย บรรชร กล้าหาญ
  • ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)
  • วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
  • สมาชิกเลขที่ 108355
  • Username banchon2008
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 2010-03-07 13:34:51
  • เข้าระบบเมื่อ 2012-03-12 05:01:28
ประวัติย่อ

ภูมิหลังเดิมเป็นคนอำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี

ปริญญาตรี สาขาประมงจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปริญญาตรีสาขาการศึกษานอกระบบ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโทสาขาการศึกษานอกระบบ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เคยสอนที่วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ วิทยาลัยเกษตรกรรมกำแพงเพชร

ปัจจุบันสอนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

มีผลงานวิจัยด้านการประมง  การเกษตร  การพัฒนาและการศึกษา  30 เรื่อง

เคยศึกษาอบรมและดูงานจากประเทศเนเธอร์แลนด์  เยอรมันนี  มาเลเซีย 

 สิงคโปร์  พม่าและลาว

" ฝันให้ไกลไปให้ถึง กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว "