บรรชร

นาย บรรชร กล้าหาญ
  • สมาชิกเลขที่ 108355
  • Username banchon2008
  • เป็นสมาชิกเมื่อ Sun Mar 07 2010 20:34:51 GMT+0700 (ICT)
  • เข้าระบบเมื่อ Mon Mar 12 2012 12:01:28 GMT+0700 (ICT)
ประวัติย่อ

ภูมิหลังเดิมเป็นคนอำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี

ปริญญาตรี สาขาประมงจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปริญญาตรีสาขาการศึกษานอกระบบ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโทสาขาการศึกษานอกระบบ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เคยสอนที่วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ วิทยาลัยเกษตรกรรมกำแพงเพชร

ปัจจุบันสอนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

มีผลงานวิจัยด้านการประมง  การเกษตร  การพัฒนาและการศึกษา  30 เรื่อง

เคยศึกษาอบรมและดูงานจากประเทศเนเธอร์แลนด์  เยอรมันนี  มาเลเซีย 

 สิงคโปร์  พม่าและลาว

" ฝันให้ไกลไปให้ถึง กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว "