บรรชร

บรรชร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
Usernamebanchon2008
สมาชิกเลขที่108355
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ภูมิหลังเดิมเป็นคนอำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี

ปริญญาตรี สาขาประมงจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปริญญาตรีสาขาการศึกษานอกระบบ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโทสาขาการศึกษานอกระบบ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เคยสอนที่วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ วิทยาลัยเกษตรกรรมกำแพงเพชร

ปัจจุบันสอนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

มีผลงานวิจัยด้านการประมง  การเกษตร  การพัฒนาและการศึกษา  30 เรื่อง

เคยศึกษาอบรมและดูงานจากประเทศเนเธอร์แลนด์  เยอรมันนี  มาเลเซีย 

 สิงคโปร์  พม่าและลาว

" ฝันให้ไกลไปให้ถึง กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว "