บรรชร

บรรชร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ. 3)วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่
Usernamebanchon2008
สมาชิกเลขที่108355
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม
ผู้ติดตาม
ประวัติย่อ

ภูมิหลังเดิมเป็นคนอำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี

ปริญญาตรี สาขาประมงจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ปริญญาตรีสาขาการศึกษานอกระบบ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ปริญญาโทสาขาการศึกษานอกระบบ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เคยสอนที่วิทยาลัยประมงสงขลาติณสูลานนท์ วิทยาลัยเกษตรกรรมกำแพงเพชร

ปัจจุบันสอนที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่

มีผลงานวิจัยด้านการประมง  การเกษตร  การพัฒนาและการศึกษา  30 เรื่อง

เคยศึกษาอบรมและดูงานจากประเทศเนเธอร์แลนด์  เยอรมันนี  มาเลเซีย 

 สิงคโปร์  พม่าและลาว

" ฝันให้ไกลไปให้ถึง กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว "