พักหลัง ๆ มานี้ ต้องยอมรับจริง ๆ เลยว่าบันทึกดี ๆ ใน GotoKnow.Org มีเยอะมาก เยอะเสียจนผมต้องใช้เวลาในการเสพมากกว่าเดิม ในขณะที่เวลาจะเสพงานเหล่านั้นน้อยลงกว่าเดิมมาก บันทึกนี้จึงเป็นการขออภัยสำหรับทั้งการให้และการตอบ คห.ของ “ชายขอบ” ที่ไม่สามารถทำได้อย่างเช่นเก่าก่อน ทั้ง ๆ ที่ได้ให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น

     ณ วันนี้ต้องใช้คำว่าสถานการณ์ของ GotoKnow.Org สำหรับผมที่มักจะเกิด Error บ่อย ๆ ได้กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว โดยการช่วยเหลือของ อ.ดร.ธวัชชัย และ อ.ดร.จันทวรรณ ซึ่งท่านทั้ง 2 ได้ให้การช่วยเหลือในหลายครั้งหลายครามาแล้ว ผมอดที่จะกล่าวคำขอบคุณอย่างซาบซึ้งใจไม่ได้ ในช่วงที่มีปัญหาการเข้าใช้ ผมมักจะได้รับผลกระทบก่อนและบ่อย ๆ เสมอ เช่นช่วงที่ระบบช้า ระบบการเชื่อมต่อของผมที่ช้าอยู่แล้วก็ยิ่งช้าจนใช้การไม่ได้เลย แม้จะให้ คห.ในบางครั้ง จนมาถึง http error 500 ที่ผ่านมา

     11 เดือนมาแล้ว สำหรับผม ที่ได้เฝ้าดูวิวัฒนาการของ GotoKnow อย่างชื่นชม อีกไม่กี่วัน จะเป็น 1 ปี ของ GotoKnow ที่ผมได้มาพบและรู้จักเข้า ผมตั้งใจไว้ว่าจะจัดตารางการบันทึกและให้ คห. ตอบ คห.เสียใหม่ แบบให้ลงตัวสบาย ๆ แต่ยังคงความเป็นอิสระ ไร้รูปแบบ และไม่มีกฎเกณฑ์ใด ๆ อย่างชัดเจน นอกจากการจัดสรรทรัพยากรเวลาเสียใหม่ ให้วันหนึ่งมีสัก 26 ชม. โดยประมาณ ผมจะตอบทุก คห.ที่ให้ไว้ที่บันทึกของผม และจะยังคงทำหน้าที่ต้อนรับสมาชิกใหม่ ๆ โดยการให้ คห.เพื่อสร้างแรงใจในการอยู่ต่อ เท่าที่ทำได้และไม่รอดสายตาไป (ประเด็นนี้สำหรับ Version 2 จะตามหายาก ไม่เหมือน Version 1 ที่มีเมนูเฉพาะ Blog ใหม่เรียงตามลำดับไป)

     ผมจะยังคงชักชวนให้ใคร ๆ เข้ามาบันทึก Blog เพิ่มเติมอย่างสม่ำเสมอ ทีนี้ตรงนี้แหละครับที่จะขออภัยว่าทำไม่ได้เช่นเดิมแล้ว คือการให้ คห.แก่บันทึกโดยทั่วไป จะขอเฉพาะที่เป็นการ ลปรร.หรือขอต่อยอดความรู้กันเท่านั้น หากบันทึกใด ๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเข้าใจผิดไปในทางอื่น หรือไม่สร้างสรรค์นัก ผมอาจจะของดเสียบ้าง ซึ่งในอดีตผมจะร้อนและอดไม่ไหวที่ต้องลงไปเล่นด้วยเสมอ ๆ บางทีก็รู้สึกแย่ ๆ เอาเหมือนกัน ใช่ว่าจะสนุกและมีความสุขทุกครั้งไป

     เหตุผลที่ต้องออกมากล่าวเช่นนี้ไว้ในบันทึกนี้ ก็เพื่อตอบหลาย ๆ ท่านที่ถามเอาตรง ๆ เมื่อ F2F กัน และหลาย ๆ ท่านที่ได้ส่ง E-mail มาให้ผมได้รับรู้และรู้ตัวว่า “ชายขอบ” ไม่ร้อนเช่นแต่ก่อนบ้าง ไม่เหมือนเดิมบ้าง หรือเปลี่ยนไปบ้าง หรืออีกหลาย ๆ คำถาม ซึ่งล้วนที่ทำให้ผมเข้าใจว่า “เปลี่ยนไป” แต่ก็อยากจะสรุปตรงนี้ว่าเปลี่ยนไปบ้าง ก็เป็นเพราะ GotoKnow.Org เปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมเอามาก ๆ ทั้ง Bloggers และ บันทึกต่าง ๆ ส่วนตัวผมยังยืนยันว่ายังเหมือนเดิมครับ (ยิ้ม ๆ เขียนมาเสียยาว)