วันนี้ผมได้รับ E-Mail จากพี่สายัญ ศรีนาค นศ.ป.โท สาขาการวิจัยและพัฒนาระบบบริการสุขภาพ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องการทำวิจัย ผมทราบมาก่อนหน้านี้แล้ว ว่าหัวข้อการทำวิจัยนี้ยังเป็นแบบฝึกหัดในรายวิชา ยังไม่ใช่วิทยานิพนธ์ สำหรับพี่สายัญ เป็นคนที่เคยเรียนวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข กับผมตอนที่เรียน ป.ตรี มรภ.สงขลา มาแล้ว พี่เขาเป็นคนที่มีลักษณะ Gentleness สูงมากในสายตาผม

     ข้อความใน E-Mail ที่มีมาถึงผมความว่า “รบกวนน้องแนะนำ เนื่องจากพี่จะทำงานวิจัย ภายใต้หัว ข้อเรื่องว่า "การพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังปัญญาแพทย์แผนไทย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง" ภายใต้วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังปัญญาแพทย์แผนไทยอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง และ 2) เพื่อนำข้อมูลมาศึกษา วิเคราะห์ เข้าสู่ระบบสารสนเทศ ขอให้น้องแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ครับ ขอบคุณล่วงหน้า

     ผมเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดี และเปิดเผยได้ ด้วยสาเหตุที่สำคัญคือ ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่น่าจะพัฒนาให้เกิดขึ้นจริง ๆ ในจังหวัดพัทลุง “ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย” ในจังหวัด มีอยู่กระจัดกระจาย หลาย ๆ แห่ง หลาย ๆ ที่ คนเหล่านั้นมีความภาคภูมิใจในตัวเอง ที่ได้คอยช่วยเหลือเกื้อหนุนคนในชุมชนกันเองเป็นอย่างมาก หากเราได้ให้การยอมรับเขาในเบื้องต้น ภูมิปัญญาอีกมากที่หลบ ๆ ซ่อน ๆ อยู่ เป็น Tacit Knowladge ก็จะได้เปิดออกมา และกระบวนการที่นำมาใช้ซึ่งได้คุยกันในเบื้องต้นกับพี่สายัญแล้วคือการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เชื่อได้ว่ามีการยอมรับกันและกันสูง ไม่ใช่การทำวิจัยที่เป็นการไปขโมยข้อมูลมาเขียนรายงาน และอุปโลกน์เป็นข้อมูลของตน เช่นที่ผ่าน ๆ มา โดยระบบนี้ยังให้คุณค่าแก่เจ้าของความรู้เสมอ

     ภายใต้ถ้อยคำที่พี่เขาขอคำปรึกษามายังผม ผมจึงอาจจะขอปรับบ้างเล็กน้อย เช่นขอแก้ไขชื่อเรื่องวิจัยเป็นเหมือนชื่อบันทึก น่าจะดีกว่า ส่วนอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง อันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ แต่โดยส่วนตัวจะเห็นด้วยกับที่ ดร.ไสว เลี่ยมแก้วนำเสนอไว้ เราไปใส่ไว้ที่ขอบเขตฯ แทนก็น่าจะดีกว่า ในส่วนของวัตถุประสงค์การวิจัย หากได้เริ่มที่คำถามวิจัยก่อนให้ชัด ๆ คม ๆ แล้วค่อยแปลงเป็นประเด็นวัตถุประสงค์ของการวิจัยจะทำให้ง่ายขึ้น และถูกต้องขึ้น ตัวอย่างคำถามที่น่าจะอยู่ในใจพี่เขา (ผมเดาเอา) คือ 1. ข้อมูลภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ในอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง เป็นอยู่ในลักษณะใดบ้าง/อย่างไร และ 2. เราจะนำข้อมูลภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย ในอำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง มาจัดให้อยู่ในระบบสารสนเทศเพื่อการสืบค้นและเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ได้อย่างไร

     เมื่อถามมาแค่นี้ก่อน ก็ขอตอบไปแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน (ยิ้ม ๆ ไม่ได้เกี่ยงนะครับ) อืม! ขอแถมอีกเรื่องนึง ผมว่าผมเคยเจอนะเรื่องราวคล้าย ๆ กันนี้ มีการดำเนินการที่ อ.เขาชัยสน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดย สกว.ท้องถิ่น พี่ลอง Review เพิ่มดูอีกทีนะครับ แล้วผมเชื่อว่า ต้องมีคนทำคล้าย ๆ กับที่พี่คิดจะทำไว้บ้างแล้วที่อื่น ๆ ทั้งนี้พี่สายัญคงต้องไป Review ดูที่ สถาบันการแพทย์แผนไทย ดูซิครับ มี Websit ด้วยตามที่ Link ไว้ให้ครับ ขอให้พี่โชคดี และมุ่งสู่ความสำเร็จเป็นมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพต่อไปนะครับ ขอส่งแรงใจเชียร์สุด ๆ ที่นำมาบันทึกไว้ ก็เพื่อขอการ ลปรร.จากผู้มีประสบการณ์เพิ่มเติมด้วย จริง ๆ นะพี่สายัญ ก็เคยเปิด Blog แล้ว ต่อไปพี่เขาอาจจะเป็น Blogger มือฉมังอีกคนก็ได้ ใครจะไปรู้...นิ