ดิฉันเป็นคนไทยคนหนึ่งที่มีความภาคภูมิใจในพระมหากษัตรของดิฉันมากพระองค์ทรงเป็นพระประมุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก ดิฉันขอน้อมรับพระราชดำรัสของพระองค์มาใช้ในการดำรงค์ชีวิต เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตของตัวเองค่ะ