ข้าพเจ้าคนไทยร้อยเปอร์เซนต์ ข้าพเจ้ารักในพระเจ้าอยู่หัวของคนไทยพระองค์ทรงมีแต่ความห่วงใยในตัวประชาชนทุกคน พระราชดำรัสของพระองค์ที่ให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงนั้น ข้าพเจ้าจะขอน้อมรับเอามาปฏิบัติตามด้วยความปิติยินดียิ่ง

                                 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ