พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัส

อยากให้คนไทยทุกคนน้อมรับพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวไว้แล้วนำมาปฏิบัติ เพื่อที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น

ดิฉันก้อจะขอนำพระราชดำรัสของพระองค์มาปฏิบัติเช่นเดียวกันคะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน อุบลวรรณ สดชื่นความเห็น (0)