GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

หารือเรื่องการสื่อสารสาธารณะ,,,,

สื่อสาธารณะเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น
วันนี้ ได้ไปพูดคุยกับทาง จนท. มสช. เรื่องจัดทำสื่อ (สารสาธารณะ) ซึ่งเป็นการหารือการทำงานที่สืบเนื่องมาจากการรายงานผลการดำเนินงานและขอข้อเสนอแนะจาก ศ.นพ.ประเวศ วะสี เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2549 ซึ่ง ทางมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) จะสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายฯ ในเรื่องของการทำสื่อสารสาธารณะ ได้แก่ หนังสือ วีซีดี จัดเวทีสาธารณะ และทำ Mapping ศักยภาพ (พื้นที่/คน) ฟังๆ เขาพูดชอบบรรยากาศ รอบๆ จัง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

คำสำคัญ (keywords): แวดวงคนทำงาน
หมายเลขบันทึก: 43210
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)