mr yodying changweb bandid


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Username
changweb
สมาชิกเลขที่
9701
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

- เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา สถาบันวิทยบริการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2544-46

- นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สนง.เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2546- ปัจจุบัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท