คำพูดที่ว่า "คนเราพูดกันดีๆ ก็คงไม่มีเรื่อง" กินความมากน้อยแค่ไหน

พูดดีๆ ถ้าหมายถึงคำพูดอันไพเราะ อ่อนหวาน มีไมตรีจิต จำเป็นไหมว่า คนฟังจะต้องฟังแล้วเข้าใจว่าเป็นคำดีๆ ไปด้วย

ถ้าคนฟังมีอคติเสียแล้ว ไม่ว่าจะพูดอะไรอย่างไร ก็คงไม่ดีอยู่นั่นแหล่ะ

บางทีถ้าพูดน้อยลง คงจะดี ในเมื่อ การเลิกพูดอาจทำให้เกิดปัญญา ได้เหมือนกัน

หรือว่าควรจะเปลี่ยนเป็นคำว่า "คนเราถ้าฟังดีๆ คงไม่เป็นเรื่อง"แทน

การฟังดีๆ จึงน่าจะครอบคลุมไปถึงการลดอคติลงก่อน ถ้าลองเอามาผสมกัน คือ"พูดดีๆ และฟังดีๆ คงไม่เป็นเรื่อง"

คิดว่าคงต้องเป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันพอสมควร ยิ่งในสังคมที่คนแต่ละคนต่างก็มีปมในใจ จะพูดดี ฟังดีได้ คงต้องฝึกมากทีเดียว

ประสบการณ์ของการมีบล็อก ทำให้ระวังตัวมากขึ้น

คำที่ว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ ยังใช้ได้ดีทั้งบนโลกเสมือนหรือโลกจริง

แต่นั่นไม่ใช่เรื่องที่จะต้องปิดบล็อก

เพราะจะไปแก้อะไรกับอคติของคนอื่นไม่ได้  มีแต่แก้ไขที่ตัวเองโดย รักษาความสมดุลในใจของตัวเองให้ดีๆ และไม่อคติตอบ

แต่ถ้ารู้สึกว่า "มันเกินไป" ก็ เลี่ยงที่จะไปอ่านหรือสนใจคนเหล่านั้นซะ

ก็เท่านั้นเอง