ดิฉันรักในพระมหากษัตรไทย รักในความเป็นไทย ดิฉันขอใช้ความเป็นไทของดิฉัน น้อมรับพระราชกระแสดำรัสของพระองค์ผู้เป็นพระมหากษัตรที่ยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงสอนให้พสกนิกรของพระองค์รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อจนเกินตัว ดิฉันขอนำพระกระแสนี้มาปฏิบัติด้วยความปลื้มปิติยิ่ง