จบหลักสูตรมอสามในวันนี้

   ให้ศิษย์รักโชคดีดังประสงค์

   ก้าวต่อไปให้สมเจตต์จำนง

   ครูยังคงคอยให้กำลังใจ

           สังคมใหม่เพื่อนใหม่ในโลกกว้าง

   ใช้ปัญญานำทางกระจ่างใส

  ใช้สติแก้ปัญหาทุกครั้งไป

  อยู่ที่ใจรู้ค่าปัญญาชน

 

               

 

        นักเรียนชั้นม. 3 ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก

 

           

         เข้าสู่พิธีปัจฉิมนิเทศ และฮ้องขวัญ

             

 

               และผูกข้อมือให้พรนักเรียน

       นำโดย คุณครูสุวิชชา ชัยขุนพล

       รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขี้เหล็ก

 

            

 

      คุณครูสวัสดิ์ ดนุพงษ์สิริ  ครูสอนคณิตศาสตร์

 

           

 

        คุณครูนิตยา อินทะกัณฑ์ ครูประจำชั้นม.3

 

             

  คุณครูกรองทอง คำสินศักดิ์  สอนดนตรี -นาฏศิลป์

 

            

 

      คุณครูณรงค์ เขียววาท ครูสอนคอมพิวเตอร์

 

          

 

    คุณครูนภาพรรณ หย่างพานิช สอนภาษาอังกฤษ

 

        

 

       คุณครูอัมพร  ดวงงาม สอนภาษาอังกฤษ

 

        

 

        และคุณครูอัญชลี ครูประจำห้องพยาบาล

 

                 

 

                รักเพื่อน  รักครู และ รักโรงเรียน

               มาเยี่ยมเยียนทักทายได้ทุกเมื่อ

 

               

 

                  ครูยังคงสอนต่อไปไม่มีเบื่อ

                 ขอให้เชื่อว่ามีครูคู่โรงเรียน

                        

                

                  โชคดีนะจ้ะ...นักเรียนม.3 

                       รุ่นจามจุรี ทุกคน