ทฤษฏีการเชื่อมต่อ

KRUDALA
เขียนเมื่อ
684 7 5
เขียนเมื่อ
517 9 9
เขียนเมื่อ
500 11 10
เขียนเมื่อ
477 9 10