ทำมะม่วงน้ำปลาหวานไปตักบาตรสามเณรบวชใหม่ 19 รูป


26เม.ย.61 

สืบเนื่องมาจากเมื่อครั้งฉันไปดูแลคนป่วย (พ่อของลูก) ที่ห้องพิเศษในโรงพยาบาลใกล้บ้าน ในห้องพิเศษนั้นมีหนังสือพุทธประวัติอยู่ในตู้ ฉันได้อ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์มาก จึงจดบันทึกเรื่องเกี่ยวกับพุทธสาวกไว้ทุกพระองค์ จนถึงลำดับที่ 25 พระราหุล ย่อหน้าหนึ่งเขียนว่า แสดงความกตัญญูโดยเปลื้องอาพาธของพระมารดา ......เมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงอนุญาตให้นางมหาปชาบดีโคตมีอุปสมบทเป็นภิกษุณีแล้ว บรรดาศากิยนีได้ออกบวชเป็นภิกษุณีจำนานมาก รวมทั้งพระนางยโสธราพิมพา ซึ่งเป็นพระมารดาของราหุลสามเณรด้วย เมื่อเป็นภิกษุณีแล้ว พระนางได้นามว่า พระเจ้าภัททากัจจานาเถรี สมัยหนึ่ง ราหุลสามเณรได้มาเยี่ยมพระชนนี ในวันนั้น ลมในพระอุทรของพระเถรีกำเริบขึ้น เมื่อพระโอรสเสด็จมาจะเยี่ยมเยียน พระเถรีนั้นไม่สามารถจะออกมาพบได้ ภิกษุณีอื่นๆจึงมาบอกว่าพระเถรีไม่สบาย ราหุลสามเณรนั้นจึงไปยังสำนักของพระมารดา แล้วทูลถามว่า " พระองค์ควรจะได้ยาอะไร" พระเถรีผู้ชนนีตรัสว่า "ดูกร พ่อ ในคราวยังครองเรือน มารดาดื่มรสมะม่วงที่เขาปรุงไว้ ประกอบด้วยน้ำตาลกรวดเป็นต้น โรคลมในท้องก็สงบระงับไป แต่บัดนี้ พวกเราเที่ยวบิณฑบาตรเลี้ยงชีพ จักได้รสมะม่วงนั้นมาจากไหน" ราหุลสามเณรทูลว่า " เมื่อหม่อมฉันได้ จักนำมา" แล้วก็ออกไป ก็สามเณรนั้นมีสมบัติมากมาย คือมีพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเป็นอุปัชฌาย์ มีท่านมหาโมคคัลลานะเป็นอาจารย์ มีท่านพระอานนท์เป็นอา มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบิดา แม้เมื่อเป็นอย่างนั้น ท่านก็ไม่ไปยังสำนักอื่น ได้ไปยังสำนักของอุปัชฌาย์ ไหว้แล้วยืนนิ่งอยู่ มีอาการหน้าเศร้า ลำดับนั้น ท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวกะราหุลสามเณรนั้นว่า "ดูกร ราหุล เหตุไรหนอ เธอจึงมีหน้าที่ระทมทุกข์อยู่" ราหุลสามเณรกล่าวว่า " ข้าแต่ท่านผู้เจริญ โรคลมในท้องแห่งพระเถรี ผู้เป็นมารดาของกระผม กำเริบขึ้น" ท่านพระสารีบุตรถามว่า " ได้อะไรจึงจะควร" ราหุลสามเณรเรียนว่า " พระมารดาเล่าให้ฟังว่า มีความผาสุกได้ด้วยรสมะม่วงที่ปรุงประกอบด้วยน้ำตาลกรวด" ท่านพระสารีบุตรจึงกล่วว่า " ช่างเถอะ เราจักได้มา เธออย่าคิดมากไปเลย" ในวันรุ่งขึ้น ท่านพระสารีบุตรพาราหุลสามเณรนั้น เข้าไปในเมืองสาวัตถี ให้สามเณรนั่งที่โรงฉัน แล้วได้ไปยังประตูพระราชวัง พระเจ้าปเสนทิโกศลเห็นท่านพระสารีบุตร จึงนิมนต์ให้นั่ง ในขณะนั้นเอง นายอุทยานบาลนำเอามะม่วงหวานที่สุด ทั้งพวง จำนวนห่อหนึ่งมาถวาย พระราชาทรงปอกเปลือกมะม่วง แล้วใส่น้ำตาลกรวดลงไป ขยำด้วยพระหัตถ์ แล้วได้ถวายพระสารีบุตร จนเต็มบาตร ท่านพระสารีบุตรออกจากพระราชนิเวศน์ ไปยังโรงฉัน แล้วได้ให้แก่สามเณร โดยกล่าวว่า " เธอจงนำรสมะม่วงนั้นไปให้มารดาของเธอ" ราหุลสามเณรนั้นได้นำไปถวายแล้ว พอพระเถรีบริโภคแล้วเท่านั้น โรคลมในท้องก็สงบ ฝ่ายพระราชาส่งคนไปด้วยพระดำรัสสั่งว่า " ท่านพระสารบุตรไม่นั่งฉันรสมะม่วงในที่นี้ เธอจงไปดูให้รู้ว่า ท่านพระสารีบุตรนำไปให้ใคร" ราชบุรุษคนนั้นจึงตามท่านพระสารีบุตรไป ทราบเหตุนั้นแล้ว จึงมากราบทูลพระราชาให้ทรงทราบ พระราชาทรงพระดำริว่า "ถ้าพระศาสดาอยู่ครองเรือน จักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ์ ราหุลสามเณรจักได้เป็นขุนพลแก้ว พระเถรีจักได้เป็นนางแก้ว ราชสมบัติในสากลจักรวาลจักเป็นของท่านเหล่านี้ทีเดียว ควรที่เราจะอุปัฎฐากบำรุงท่านเหล่านี้ บัดนี้ เราไม่ควรประมาทในท่านเหล่านี้ ผู้บวชแล้วเข้ามาอาศัยเราอยู่" จำเดิมแต่นั้น พระเจ้าปติเสนทิโกศล รับสั่งให้ถวายรสมะม่วงแก่พระเถรีเป็นประจำด้วยเหตุนี้เมื่อฉันมีมะม่วงจึงทำมะม่วงนำ้ปลาหวานมาตักบาตรสามเณรน้อยซึ่งเปรียบเสมือนพระราหุล ด้วยอานิสงส์ของการทำบุญขอให้ผลแห่งบุญดลบันดาลให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญตลอดไปเทอญ **ภาพประกอบ ภาพแรกท่านพระครูสิริปุญญากร เจ้าอาวาสวัดศรีบุญยืน กำลังตักบาตรสามเณรบวชใหม่เป็นองค์แรกของการบิณฑบาตรวันนี้ค่ะ

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง2https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1990578007650243&set=pcb.1990567547651289&type=3fbid=1990578007650243&set=pcb.1990567547651289&type=3

หมายเลขบันทึก: 646743เขียนเมื่อ 26 เมษายน 2018 11:05 น. ()แก้ไขเมื่อ 26 เมษายน 2018 11:05 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี