บันทึกการประชุมสัมนาครูและบุคลากรที่จะเกษียณอายุราชการของ สพป.ลพ. เขต 1


มีผู้ที่เกษียณปีนี้พร้อมกับเราหลายคน หลายคนมีความรู้สึกที่แตกต่างกัน

                         

                                        เนื่องจากในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ทางสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 โดยท่านวิฑูรย์ วังตาล ผู้อำนวย

การเขต สพป.ลพ.เขต 1 ได้จัดให้มีการประชุมสััมนาครูและบุคคลากรที่จะ

เกษียณอายุราชการ ณ.ห้องประชุมบุษราคัม สพป.ลำพูน เขต 1 ในขั้นแรก

ผอ.เขต แสดงความยินดีกับผู้ที่เกษียณอายุราชการ

                             

        ถัดจากวันนี้เป็นต้นไป เหลือเวลาอีก 99 วันก็จะเปลี่ยนสถานะภาพจาก

ข้าราชการเป็นพลเมืองเต็มขั้น โดยพื้นที่สพป.ลำพูน เขต 1 มีผู้ที่จะเกษียณ

ในปีนี้อยู่ 53 คน เป็นบุคคลากรในสำนักงานเขต สพป.ลำพูน เขต 1 3 คน เป็น

ผู้อำนวยการโรงเรียน 2 คน เป็นครูชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ 44 คน

 เป็นบุคลากรอื่น 4 คน ปีนี้มีข้าราชการที่เกษียณอายุทั่วประเทศ ประมาณ 

30,000 คน ประมาณ 4 % ของข้าราชการทั้งหมด ใน สพฐ. มีข้าราชการครูที่

เกษียณ เป็นครูชำนาญการ 3,007 คน ครูชำนาญการพิเศษ 4พันกว่าคน ครู

เชี่ยวชาญ 14 คน ผอ.โรงเรียนชำนาญการ 45 คน ผอ.โรงเรียนชำนาญการ

พิเศษ 1,087 คน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษา 17 คน ศึกษานิเทศก์ประมาณ 200

 คน เพราะฉะนั้นปีนี้มีคนที่เกษียณพร้อมกับเราหลายคน

                               

                  


     เกษียณ มีคำที่ออกเสียงเหมือนกัน คือ
  1.เกษียน(น สะกด หมายถึง เขียน เช่น เกษียนหนังสือ
  2.เกษียร(ร สะกด) หมายถึงน้ำนม เช่น เกษียรสมุทร 
  3.เกษียณ(ณ สะกด)หมายถึง สิ้นไป หมดไป

ดังนั้น เกษียณอายุราชการ จึงแปลว่า การทำงานจบสิ้นไป เรื่องของการ

เกษียณนี้ หลายคนมีความรู้สึกที่แตกต่างกัน บางคนสิ้นเวลาทำงาน รู้สึกโล่ง

ใจ บางคนที่คิดว่าตนเองยังมีความสามารถทำงานได้อยู่ ในสมัยนี้คนอายุ 60 

บางคนเหมือนอายุ 40 จึงดูไม่ค่อยแก่เหมือนสมัยก่อน คนจีนจะถือว่าอายุ 60

 เป็นช่วงอายุที่สำคัญ จะจัดทำพิธีทำบุญใหญ่ เรียกว่า แซยิด ปัจจุบันคนจีน

อายุ 60 ก็ไม่ค่อยแก่ 

                     

        ในชีวิตคนเราแบ่งช่วงอายุเป็น 3 ช่วงกว้างๆ

       ช่วงแรก   1- 25 ปี เป็นช่วงวัยเรียน 

      ช่วงที่ 2     25 - 60 ปี เป็นวัยสร้างเนื้อสร้างตัว 

      ช่วงที่ 3     หลัง 60 เป็นช่วงของการพักผ่อน ปลดภาระทุกอย่างออกจาก

ตัว เป็นช่วงที่มีความสุข และเราทุกคนก็แสวงหาความสุข ความสงบสุขกับ

ชีวิตที่เหลืออยู่ เป็นเวลาที่ปลดภาระกิจทั้งหมด 

                              

 ในขณะเดียวกันก็มีคนอยู่จำนวนหนึ่ง ที่ทำงานหนักมาตลอด พอถึงวัยช่วงที่ 

3 แล้ว ยังอยากทำงานอยู่ก็มี ปรากฏว่าคนจำพวกนี้ไม่สามารถอยู่ในสังคมได้ 

แยกตัวออกจากสังคม และรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า ไร้ค่า เพราะฉะนั้นต้อง

ระวัง ถ้าหากเกิดภาวะซึมเศร้า คิดว่าตัวเองไร้ค่า ทำให้ขาดความสุข ทำให้

อายุสั้น เพราะฉะนั้นต้องหันกลับมา เป็นวัยที่แสวงหาความสุข

                                              

 หลังเกษียณมีอันตราย 3 ประการ

1. สุขภาพอนามัย เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่ง ดังนั้นอย่าให้ตัวเองเฉา เพราะจะ

   ทำให้โรคภัยไข้เจ็บตามมา

 2. เศรษฐกิจ หลังเกษียณรายได้ลดลง จะทำให้ย่อท้อได้ง่าย เราต้องทำใจ 

 อย่าทำอะไรให้ภาระเพิ่ม เรื่องเศรษฐกิจอย่าเอาตัวเองไปดปรียบเทียบคนอื่น 

3. ด้านสังคมและจิตวิทยา ตอนที่อยู่ในตำแหน่งหน้าที่ก็มีงานทำ พอออกไป

แล้วสถานะเปลี่ยน บางคนไม่อยู่ในสังคม เข้าสังคมไม่ได้     จะรู้สึกว่าตัวเอง 

ไร้ค่า...ต้องระวังไม่ให้เกิดความรู้สึกนี้ 

                            

หลักการที่จะไม่ให้ชีวิตอับเฉา ทางสาธารณสุขมีหลัก 5อ.call Health

                                               
อ.ที่ 1 อารมณ์ อารมณ์ที่ปลอดโปร่งแจ่มใส ( สังเกตว่าคนที่อารมณ์ไม่ดีคนไม่

อยากเข้ามาพูดคุย เยี่ยมเยียน ) มีหลายวิธีคือ 

        1.1 ลด ละ เลิก ความไม่ดีทั้งหลาย ธุรกิจต่างๆถ้าไม่มีมาก่อนก็อย่าไปทำ                                                   

        1.2 คิดดี พูดดี ทำดี มองโลกในแง่บวก ตามหลักของฉือจี้ 

        1.3 บริหารจิต 

                  

 อ.ที่ 2 อาหาร อาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัย คนที่อายุยืนจะกินผัก ผลไม้ 

ข้าวกล้อง ถั่ว เต้าหู้

                                         

               

 อ.ที่ 3 ออกกำลังกาย ออกกำลังกายให้เป็นยา การออกกำลังกายจะมีสาร

เอ็นโดฟิน เป็นยาในตัว จะทำให้สดชื่น ร่างกายแข็งแรง ออกกำลังกายพอ

กำลัง คนอายุมากเขาไม่ให้ออกกำลังกายหักโหม การออกกำลังกายต้อง

เลือกให้เหมาะส (เช่น ตีกลอฟ์ , ทำสวนป่า ฯลฯ)

                               

 อ.ที่ 4 เอาพิษออกจากร่างกาย และใจ ( Detoxification ) มีหลายอย่าง ถ้าจะ

ให้ดีใช้วิธีธรรมชาติ วิธีที่ดีที่สุดคือ 

        4.1 ดื่มน้ำสะอาดวันละ 2 ลิตร ตื่นเช้าดื่ม 5 แก้วรวดเดียว 

        4.2 ทานอาหารที่มีใยมากๆ เช่น ผัก ผลไม้ 5 จาน/วัน 

        4.3 สวนลำไส้ด้วยกาแฟ 

        4.4 อบซาวน์น่า, นวดตัว

        4.5 บริหารลมหายใจ 

          

อ.ที่ 5 เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และรู้จักให้อภัย

                                  

น้องบวรวิชญ์ อุตส่าห์ไปค้นมาก็นำเสนอให้ท่านทราบ คือ 3 จ.

        ที่คนช่วงอายุที่ 3 ต้องประสบแน่นอน     คือ

                           1. จน

                           2. เจ็บ

                           3. จำ
            มันจะมาหาเราอย่างแน่นอน หาวิธีที่จะป้องกันสิ่งเหล่านี้ด้วย

                    

                                                                         

                                               

หมายเลขบันทึก: 541643เขียนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2013 07:26 น. ()แก้ไขเมื่อ 7 กรกฎาคม 2013 09:22 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (9)

อยากให้ถึงวันเกษียณ ( ของคุณมะเดื่อ) เร็ว ๆ จัง

อ.ที่ 4 เอาพิษออกจากร่างกาย และใจ ( Detoxification ) มีหลายอย่าง ถ้าจะ

ให้ดีใช้วิธีธรรมชาติ วิธีที่ดีที่สุดคือ

4.1 ดื่มน้ำสะอาดวันละ 2 ลิตร ตื่นเช้าดื่ม 5 แก้วรวดเดียว

4.2 ทานอาหารที่มีใยมากๆ เช่น ผัก ผลไม้ 5 จาน/วัน

4.3 สวนลำไส้ด้วยกาแฟ

4.4 อบซาวน์น่า, นวดตัว

4.5 บริหารลมหายใจ

ชอบจังเลย ค่ะ..... ขอบคุณค่ะ

ตามมาให้กำลังใจคุณครู

เกษียณราชการ อาจทำอะไรได้มากกว่าในระบบครับ

สวัสดีค่ะ คุณมะเดื่อ

ขอบคุณที่มาให้กำลังใจเป็นคนแรกนะคะ ครูดาหลาก็เคยพูดเหมือนคุณมะเดื่อเสมอค่ะ แต่เมื่อถึงเวลาจริงๆความรู้สึกก็เปลี่ยนไปนะคะ คือต้องทำใจให้ยอมรับกับความเปลี่ยนแปลงมากกว่าค่ะ

ขอบคุณค่ะ

สวัสดีค่ะ Dr. Ple

ขอบคุณที่มาให้กำลังใจครูที่จะเกษียณอายุราชการปีนี้นะคะ การดูแลสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนด้วยค่ะ การปฏิบัติตามหลัก 5 อ. call Health จะไม่ทำให้ชีวิตอับเฉานะคะ ครูดาหลาก็พยายามทำให้ได้ครบทุก อ.ค่ะ โดยเฉพาะ อ.ที่ 4 เอาพิษออกจากร่างกาย และใจ ( Detoxification )

ขอบคุณค่ะ

สวสดีค่ะ อ.ดร.ขจิต ฝอยทอง

ขอบคุณที่มาให้กำลังใจครูเกษียณราชการนะคะ

อาจทำอะไรมากกว่าในระบบแน่ๆค่ะ มีเรื่องที่จะทำมากมายต้องจัดลำดับความสำคัญก่อนนะคะ เรื่องแรกเห็นจะเป็น

เรื่องสุขภาพ....ต้องหาหมอก่อน..ดีไหมคะ

สวัสดีค่ะ

คุณ Sila Phu-Chya , อ.บุษยมาศ, ดร.พจนา แย้มนัยนา

ขอบคุณที่มาให้กำลังใจครูเกษียณอายุราชการค่ะ แต่ยังไม่ได้เกษียณจาก G2K ค่ะ

ขอบคุณค่ะ

-สวัสดีครับครู

-ยินดีกับผู้เกษียณทุกท่านครับ...

สวัสดีเจ้า น้องเพชรน้ำหนึ่ง

ขอบคุณตี้มาแสดงความยินดีกับครูเกษียณ ของสพป.ลำพูน เขต 1 เน้อเจ้า

ใบโพธิ์ ร่มโพธิ์ ร่มไทร ฮื้อความสุขร่มเย็นแก่ลูกหลาน...อยู่ดีมีสุขกู้ผู้ กู้คนเน้อ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี