เริ่มต้นจากความไม่เข้าใจความทุกข์ของคนไร้รัฐคนไร้สัญชาติในประเทศไทย กล้าบอกใครต่อใครอย่างไม่อาย ลงมาทำงานเรื่องนี้ เพราะมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำ ใจนั้นก็ไม่มีเท่าไหร่

            แต่เมื่อคลุกคลีกับคนที่ทุกข์เพราะปัญหาความไร้รัฐความไร้สัญชาติ ก็เริ่มเข้าใจ เราสังเกตได้ว่า สื่อมวลชนก็ไม่ค่อยสนใจเรื่องของพวกเขาเหล่านี้เท่าไหร่ ? แถมยังมีที่เข้าใจผิด ก็เลยมีการสื่อสารแบบผิดๆ ในยุคหลังๆ ก็มีความพยายามที่จะทำความเข้าใจกับสื่อมวลชน

           สังเกตได้เลยว่า เมื่อสื่อเข้าใจปัญหา ก็จะสามารถส่งสารให้แก่คนในสังคมไทยได้ ในช่วงหลังนี้ เราจึงจะต้องพยายามทำความเข้าใจกับสื่อ ด้วยหวังว่า สื่อจะเข้าใจว่า ทำอย่างไรจึงจะทำให้สังคมไทยเข้าใจคนเหล่านี้ได้

           ...........