วันนี้ได้แนะนำน้องบี..สมัครและสร้างบล๊อกเพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้..ในที่สุดก็ทำสำเร็จแต่ยังไม่ได้เขียนเนื้อหาเพราะว่าง่วงนอนเสียก่อนบล๊อกของน้องเขาดังนี้ http://gotoknow.org/blog/eebbee 

รูปน้องบี
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4 ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

Glitter Kitty Maneki Neko Kitty 1 Kitty 3 Kitty 2 Kitty 4 Kitty 7  Cat 3  Cat 4  Cat  Cat 2  Cat 10