เมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันพุธที่ผ่านมาได้ไปขอข้อมูลจากหน่วยงานราชการที่สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดประทุมธานี ในฝ่ายงานระบาดวิทยาเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสถิติของจำนวนประชากรที่เป็นโรคในจังหวัด 10 อันดับโรค และข้อมูลพื้นที่ เพื่อที่จะนำมาประกอบการจัดทำโครงการ แต่การได้รับความร่วมมือได้เป็นอย่างดีแต่ไม่เต็มร้อยเพราะว่าพี่เขามีงานยุ่งและเราไม่ได้นัดหมายล่วงหน้าจึงทำให้ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน

         ภาคบ่ายได้ไปขอข้อมูลจากหน่วยบริการปฐมภูมิเซียร์ ได้รับข้อมูลจากพี่เขาเป็นอย่างดี ได้ข้อมูลทุกอย่างตามที่เราต้องการ ใช้เวลาคุยกันนานมากๆเพราะว่าโครงการที่พวกเราจะทำอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของพี่เขา