• คุณพี่ท่านเป็นคนจังหวัดเชียงใหม่
  • มาทำงานในกรุงเทพหลายปีแล้ว
  • ผ่านประสบการณ์ทำงานมาหลายแห่งทั้งภาครัฐบาลและเอกชน
  • ปัจจุบันทำงานเป็นPast time ของโรงพยาบาลนพรัตน์
  • ผ่านการอบรมเวช 4 เดือนมาแล้ว
  • มาเรียน ป.โท สาขาเวชปฏิบัติที่ธรรมศาสตร์ แผน ข
  • น้ำใจของพี่เวลาเลิกเรียนก็มาส่งถึงหอพัก วึ้งใจมากๆเพราะว่าเส้นทางที่มาส่งกลับการกลับบ้านคนละเส้นทาง
  • เรื่องวิชาเรียนเราเรียนเหมือนกัน...จึงมักทำอะไรที่คล้ายๆกันเพราะว่าในห้องเรียนเราก็มีกันแค่ 2 คน