การทักทายในอิสลาม

คนไทยที่ไม่ใช่มุสลิมที่อาศัยอยู่ตาม4-5 จังหวัดชายแดนใต้ หรือส่วนอื่นของประเทศไทยที่มีชุมชนมุสลิมอาศัยอยู่ มักจะคุ้นหูกับคำกล่าวทักทาย(ให้สะลาม)ระหว่างกัน และการสัมผัสมือ(ยาบะสาแล) ของชาวมุสลิมด้วยกัน คือคำว่า อัสสะลามู อะลัยกุม (ขอความสันติสุข ความเมตตาปรานี และความเป็นศิริมงคลจากอัลลอฮฺ จงมีแด่ท่าน)  แล้วจะมีเสียงตอบรับจากอีกฝ่ายว่า วะอะลัยกุมุส สะลาม (ขอความสันติสุข ความเมตตาปรานี และความเป็นศิริมงคลจากอัลลอฮฺ จงมีแด่ท่านเช่นกัน) คนไทยที่มิใช่มุสลิม ในฐานะเพื่อนซี้เพื่อนสนิทของมุสลิมบางคน นำคำกล่าวทักทายดังกล่าวไปใช้(เพราะซึมซับและเป็นมิตรกัน) ฟังแล้วก็งงไปเลย นึกว่ามุสลิมใด ที่แท้ก็เพื่อนเราที่เป็นไทย..นี้เอง ขอชี้แจงเพื่อความกระจ่างชัดว่า ตามหลักการแล้ว ห้ามผู้ที่มิใช่มุสลิมกล่าวการทักทายด้วยประโยคนี้ เพราะในประโยคนั้นจะมีการกล่าวพระนามแห่งอัลลอฮฺ จะกลายเป็นการดู....ไป(ชี้แจงเพื่อว่าใครบางคนจะนำไปใช้ต่อหน้านักวิชาการอิสลามที่เคร่งๆเข้า จะถูกมองเป็นอื่นไป ผลจะตามมาคือการบาดหมาง(นิดๆ)เท่านั้นเองแล (อ้างจากนักวิชาการอิสลาม) ถ้าประสงค์จะแสดงความสนิทสนมและเป็นมิตรกัน ให้ใช้การสัมผัสมือแทน ดีที่สุด (เฉพาะท่านชายกะท่านชายเท่านั้นน่ะ)

สำหรับท่านไทยพุทธนั้นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา และเป็นอากัปกิริยาประจำตัวไปแล้วกับการยกมือไหว้บุคคลต่างๆทั้งที่เป็นเพื่อนกัน บุคคลที่นับถือ พ่อแม่ ญาติสนิทมิตรสหาย เป็นการไหว้ที่นอบน้อมระหว่างกัน แสดงถึงความเจริญทางวัฒนธรรม และจิตใจของคนไทยเรา ประเพณีการทักทายของแต่ละเชื้อชาติจะไม่เหมือนกัน ในฐานะที่ประเทศไทยเราประกอบไปด้วยหลายๆชนชาติมาร่วมกันอยู่ใต้พระบารมีของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์ เราควรที่จะศึกษาประเพณีหรือวัฒนธรรมของกันและกันบ้าง จะได้อยู่กันอย่างสันติ พูดถึงการไหว้ของไทยเรา แม้จะเป็นมุสลิมก็ทำได้ ไม่บาปแต่ประการใด้ นอกเสียจากว่า ไหว้รูปเจว็ด รูปบูชาที่ตนเองไม่ได้นับถือเท่านั้น ถือว่าบาป การไหว้บุคคลนั้นย่อมทำได้ แต่ก็ยังมีบางคนยังตะขิดตะขวงไม่กล้าไหว้ก็มีบ้าง นั้นคือขาดการเรียนรู้ไปหน่อย แต่การไหว้ของคนไทยพุทธนั้น เป็นการไหว้ที่ต่างกันของความรู้สึก นั้นคือ รู้สึกอาวุโสน้อยกว่าต้องไหว้ผู้อาวุโสมากกว่าก่อน ในอิสลามจะมีหลักการทักทายว่า ผู้กำลังเคลื่อนเข้ามาหา(คนเดินต้องทักทายคนนั่ง)แม้จะอาวุโสน้อยหรือมากกว่าต้องกล่าวทักทายก่อน กลุ่มคนน้อยกว่าต้องทักทายกลุ่มคนที่มีมากกว่าก่อน

กล่าวทักทายบุคคลที่มองไม่เห็น(เช่นอยู่ในบ้านที่ปิดประตู) และวายิบ(บังคับ)ตอบรับการทักทายเมื่อได้ยินคำทักทาย ถ้าไม่มีการตอบออกมาก็แสดงว่า หนึ่ง ไม่ใช่มุสลิม สองไม่มีผู้ใดอยู่ในนั้น ไม่เหมือนกับการไหว้ซึ่งต้องเห็นกันจะๆจึงจะยกมือไหว้(จะเป็นบุคคลหรือรูป)  และต้องมีการกล่าวสะลามก่อนเข้าบ้านตัวเองหรือบ้านคนอื่นเสมอ

หลังจากให้สะลาม(การกล่าวทักทาย)แล้วก็ต้องมีการจับมือด้วย(กรณีใกล้กัน) ซึงจะกระทำได้เฉพาะระหว่างชายกับชาย และหญิงกับหญิง ถ้าชายกับหญิงจะสัมผัสมือกันก็ต้องเป็นเครือญาติที่สนิทลำดับพ่อแม่กับลูก หลาน พี่กับน้อง เท่านั้น(หรือหมายถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ในขั้นที่แต่งงานไม่ได้เท่านั้น)

ประเพณีอาหรับคนไทยมุสลิมนำมาใช้บ้างแล้ว คือการกอด กูจุ(จูบแก้ม)ซ้ายขวาระหว่างเพื่อนสนิท ญาติที่เป็นชายกับชาย หญิงกับหญิง พ่อแม่กับลูก พี่กับน้อง เป็นต้น นอกนั้นเป็นที่ต้องห้ามสัมผัสมือ(ยกเว้นมีผ้ารองมือ) และกอด หรือกูจุกัน  
     
นอกจากการกล่าวสะลามในกรณีที่พบกันแล้ว ยังจะมีการให้สะลามก่อนการจากกัน สนทนา ปราศรัย ประชุม หรือการอื่นใดที่มีชาวมุสลิมร่วมกันในที่นั้นๆด้วย การกล่าวรับคำสะลามนั้นนอกจากมีผู้ฟังหรือผู้ได้ยิน(บังคับ) กล่าวรับแล้ว ถ้ามีกันหลายคน ก็กล่าวรับเพียงคนเดียวก็ใช้ได้ ถ้าไม่มีผู้ใดรับสะลามเลย จะเป็นบาปแก่ผู้ได้ยินที่ไม่รับคำสะลาม