หนังสือเล่มนี้ ราคา ๑ บาท พิมพ์ครั้งที่สามเมื่อ  3 มิถุนายน พศ. 2518  โดย ชุมนุมปรัชญาและศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็นธรรมบรรยายของท่านอาจารย์พุทธทาส ในการอบรมพระธรรมทูตจำนวน 26 รูป ตั้งแต่เดือนเมษายน พศ. 2510 มีเรื่อง ชาตินี้-ชาติหน้า  เรื่อง ผีๆ สางๆ และ เรื่อง กรรมเหนือกรรม  อ่านแล้วน่าสนใจ  อยากพิมพ์ใหม่ เพราะของเดิมเหลืองกรอบไปแล้ว

  .. ตัวอย่างที่ชอบ ..

” … ในโลกของสัตว์เดียรัจฉานนั้นไม่มีผี  ผีเพิ่งจะมีในโลก ต่อเมื่อมีคนที่ฉลาดกว่าสัตว์เดียรัจฉาน เพราะฉลาดโง่ นั่นเอง.”