เขียนบันทึกเล่าเรื่องความประทับใจที่ได้รับในวันนี้ จากงานวันปิดกีฬาสีของเชาวพยา-ธิไปแล้ว ก็ทำให้นึกถึงกลอนบทนี้ของคนโปรด จึงขอนำมาฝากให้ครบสูตรพร้อมคำแปลค่ะ ใครอยากช่วยต่อยอดแต่งเติมบทแปลก็ยินดีนะคะ

เธอบอกไว้ว่า

Love is the only true freedom.
It lets us cast off our
               false exteriors and be our real selves.

ความรักคืออิสระภาพที่แท้จริงหนึ่งเดียวเท่านั้น
ที่ทำให้เราสลัดเปลือกนอกอันแปลกปลอมและเป็นตัวตนที่แท้ของเรา

ลึกซึ้งและสื่อสารดีไหมคะ