ผู้เขียนได้มีโอกาส ติดตามความก้าวหน้าใน "การรวมกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง" 

ที่บ้านวังเย็น ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.เเพร่ มาอย่างต่อเนื่อง

และเห็นว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ที่เป็นคำตอบ ของ

"ปัญหาโลกแตกที่การเกษตรไทยไม่ก้าวหน้า"

"เพราะว่าชาวนารวมกลุ่มไม่ได้" ต่างคนต่างทำ "ไม่มีอำนาจต่อรอง" ผลผลิตไม่ได้คุณภาพ

เป็นทางรอด ที่สังคมต้องเรียนรู้อย่างเปิดใจ  ...

วันนี้ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านวังเย็น ชนะเลิศกลุ่มเกษตรกรดีเด่นภาคเหนือ เป็นตัวแทนจากภาคเหนือเข้าประกวด เพื่อเป็นที่ 1 จาก 6 กลุ่ม ทั่วประเทศ

มาร่วมติดตามกันครับ

 

ยินดีต้อนรับ ทุกท่านครับ

 

ผลงานที่บ้านวังเย็นภาคภูมิใจนำเสนอ....

ผลงานที่บ้านวังเย็นภาคภูมิใจนำเสนอ....

เป็นตัวอย่างผู้นำ/กลุ่มเกษตรกร ที่น่าศึกษาเป็นแบบอย่าง ครับ

รายละเอียดรับชมได้ที่ Youtube รายการปราชญ์เดินดิน MCOT ครับ

http://www.youtube.com/watch?v=4knbipJaNv0&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=w25u2TOOAdY&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=nU4I6Hamr2U&feature=related

อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ ย่อมต้องมี "กติการ่วมกัน"

ต่างคนต่างทำ ไม่ได้ เพราะจะเเย่กันหมด ต้องร่วมมือสานเครือข่าย

    วิธีการนี้ถือว่าเป็นการปรับใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับพื้นที่

โดยทั่วไป จะทำการเพาะกล้าในกระบะพลาสติก ที่ต้องลงทุน

ถาดเพาะกล้า แต่ที่นี่มีวิธีการเฉพาะตัว จนเป็นที่มา ของ ...

ภาพที่นำเสนอด้านบนอาจจะไม่ค่อยชัดเจน

ท่านที่สนใจ สามารถติดต่อ ได้ที่

นายบุญเศรษฐ์ มีมานะ นวส.ชำนาญการ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเเพร่ อ.ร้องกวาง จ.เเพร่

 

หลังจากที่ทางสมาชิกกลุ่มได้ทำการ "ลงแขกเพาะกล้าร่วมกัน" แล้วอนุบาลจน ต้นกล้าพร้อมใช้งาน

ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการปักดำ ก็มีการ "ลงแขกดำนา" ด้วยการ

ใช้ "รถดำนา" เข้ามาช่วยทำการปักดำ เพื่อให้ได้คุณภาพการปักดำที่สม่ำเสมอ เป็นการใช้แรงงาน(เอาแรง)ภายในกลุ่มร่วมกัน ทำให้ได้งานที่เสร็จไว ดูแลเเปลงนา และตัดพันธุ์ปนได้ง่าย ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีส่งศูนย์ได้ตามเป้าหมายทุกปี ...  

ท่านที่สนใจ หรือกลุ่มที่สนใจก็สามารถติดต่อ เยี่ยมชมได้ทุกวันนะครับ

ขอให้ลองเปิดใจ :ศึกษาตามความเป็นไปของสังคมโลก สังคมไทย ในรูปแบบ "ร่วมสมัย" กับเทคโนโลยีที่กลุ่มเกษตรกรได้เรียนรู้และปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตชุมชน 

 

ผลลัพธ์ที่ได้จากการ "ลงแขก" คือ ผลผลิตคุณภาพที่กลุ่มได้ร่วมกัน และ

ได้มากกว่า "ต่างคนต่างทำ" แน่นอน ล้านเปอร์เซนต์