เมื่อเวลาต้มผัก ให้ใส่น้ำน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้ พอสุกแล้วเอาผักขึ้นจากน้ำที่ต้มทันที ทั้งนี้เพื่อให้วิตามินที่อยู่ในผักไม่ละลายน้ำ ทางที่ดีใช้วิธีนึ่งผักรสของผักจะดีขึ้น