สวัสดีค่ะ  อาจารย์...เสียงโทรศัพท์จากศิษย์เก่าคนหนึ่งของ มอ. ปัตตานีครับ  เธอขอปรึกษาเรื่องวิทยานิพนธ์ ป. โท  ที่กำลังเรียนอยู่  เธอมีความตั้งใจสูงมากเพื่อเข้าเส้นชัย  จากปัญหาหลายประการทำให้เธอเครียด  สิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถเครียดแทนกันได้ครับ ฮา ๆ เอิก ๆ        ผมเลยแนะนำเธอตามประสบการณ์ที่ผมมีว่า...อย่าเครียด...ปัญหามีไว้แก้ไขให้ดีขึ้นไม่ใช่กลุ้มใจอยู่อย่างนั้น        ผมนึกถึงตอนทำวิทยานิพนธ์ ป. โท  เมื่อปี 2533 มีท่าน  ดร. บรรจบ  บรรณรุจิ  จากจุฬา ดูแลงานผมอย่างใกล้ชิด  ท่าน อ.ว่าผมไม่ใช่คนเก่งแต่มีความพยายามต่อเนื่องเหมือนเดินขึ้นบันไดทีละขั้นไม่ยอมหยุด  บางช่วงที่ผมคุยกับท่าน อ. หมอวิจารณ์  พานิช  ท่านใช้คำว่า ฟลุ๊ค  หรือความบังเอิญ  แทนความสำเร็จครับ         วิธีการคิดทำวิทยานิพนธ์ของผมมีขั้นตอนดังนี้1.      อะไรทำได้ก่อนต้องลงมือทำเลย  เช่น  การเขียนชื่อเรื่องทำตามรูปแบบคู่มือหรือยืมวิทยานิพนธ์ในสาขาของเราเอามาเป็นตัวอย่าง  ปกนอก , ปกใน , สารบัญ , เรียบเรียงบรรณนุกรมใว้เลย2.      ในบทต่าง ๆต้องกำหนดว่าภายในกี่เดือน  เช่น  มี  6 บท  เราทำบทละ 2 เดือน  กระบวนการวิเคราะห์วิจารณ์ตรวจแก้ไขงานในแต่ละบทต้องอยู่ภายใน 2 เดือนเท่านั้น 3.      ถ้าเรากำหนดได้อย่างนี้  ภายใน  1  ปี  เราสามารถทำวิทยานิพนธ์สำเร็จครับ     ผมแนะนำตามประสบการณ์ที่ผมมีอยู่ครับ  แล้วคุณมีเทคนิกอย่างไรในการเขียนวิทยานิพนธ์ครับ  ฮา ๆ เอิก ๆ                                                         ด้วยไมตรีจิตมิตรภาพ                                                      จาก...umi