สรุปย่องานวิจัย และเรื่องอื่นที่สนใจ

ระบบควบคุมไฟบ้านผ่าน WEB               เป็นโปรแกรมบน Webpage ที่ใช้ควบคุมระบบไฟฟ้าภายในบ้านผ่าน Controller                 ซึ่งในเว็บจะแบ่งเป็นห้องเหมือนบ้านของเรา และมีตัวแสดงว่าในแต่ละห้องมีไฟกี่ดวง พร้อมทั้งแสดงสถานะของไฟดวงนั้นๆ ว่าเปิดใช้งานอยู่หรือไม่

            โปรแกรมบน Webpage นี้สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อเจ้าของบ้าน ในการตรวจสอบ ควบคุมการใช้ไฟฟ้าภายในบ้านผ่านเว็บ

ชื่อเรื่อง          :  การประยุกต์ใช้เจเนติคอัลกอริทึมเพื่อการแบ่งเส้นทางและจัดลำดับในการขนส่งผู้เขียน              :  นพรัตน์  ดวงดี, อโนชัย  สรรค์วรรธนะ  ที่ปรึกษา           :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ภูพงษ์  พงษ์เจริญประเภทสารนิพนธ์  :  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  การศึกษามหาบัณฑิต                             มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2548 สรุปย่อการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและปรับปรุงพัฒนาเจเนติกอัลกอริทึม          เพื่อการประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการแบ่งเส้นทางและจัดลำดับในการขส่ง เพื่อศึกษาปฏิบัติการ         ของเจเนติกอัลกอริทึมในรูปแบบต่างๆ  และประยุกต์ใช้แก้ปัญหาการจัดแบ่งเส้นทางในการขนส่งโดยการจัดโซนนิ่งแบบต่างๆ  และเพื่อสืบทราบถึงผลกระทบจากการใช้กลยุทธ์ในการเก็บคำตอบที่ดีต่อผลการทำงานของเจเนติคอัลกอริทึม    พัฒนาโปรแกรมการจัดแบ่งเส้นทางและจัดลำดับในการขนส่งโดยการหาเส้นทางที่ดีที่สุดในการขนส่ง ณ เวลานั้นๆกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  หมู่บ้านที่อยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์   จังหวัดนครสวรรค์  จำนวน  45 หมู่บ้าน  เนื่องจากเป็นข้อมูลที่มีอยู่แล้วทำให้ไม่ต้องไปเสียเวลา         ในการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ทั้งหมด  ซึ่งใช้ข้อมูลจากกรมไปรษณีย์จังหวัดนครสวรรค์  ข้อบังคับ        ที่ใช้ในการพิจารณาการจัดแบ่งโซนกำหนดเป็นจำนวนยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่ง  โดยการจัดแบ่งโซนจะแบ่งออกเป็น  3  ประเภท  คือ  การแบ่งแบบเท่าๆ  กัน  , การแบ่งแบบภูมิภาค             และการแบ่งแบบชาญฉลาด เส้นทางที่แบ่งได้รวมถึงเส้นทางที่หาได้จะถือว่าดีที่สุด  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่  โปรแกรมประยุกต์ Microsoft  Visual  Basic  เพื่อใช้ในการพัฒนาโปรแกรมและรันโปรแกรมเพื่อให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา  

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน http://gotoknow.org/blog/wilawan

คำสำคัญ (Tags)#สมยาโรน#48071675#นางสาววิลาวัลย์

หมายเลขบันทึก: 42478, เขียน: 04 Aug 2006 @ 11:22 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 21:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)