สัญญาว่าจะเขียนเรื่อง Do วันนี้ หลังจากเมื่อวานพบว่าถูกถามเรื่อง make money และ make…  มาดูว่าสำนวนว่า Do มีความหมายว่าอะไรบ้าง

Do an assignment           ทำงานที่มอบหมาย  

Do business with                         ทำธุรกิจกับ

   

Do a job                                     ทำงาน

   

Do research                                ทำวิจัย

   

Do one’ s  duty                            ปฏิบัติหน้าที่

   

Do one’s work                             ปฏิบัติภารกิจ

Do someone a favor                     ช่วยเหลือ  

 เช่น อยากให้ใครช่วยทำงานให้เราอาจถามว่า Could you  do me a favor?  

ความหมายอื่นก็มีเช่น   What do you want to do after you leave school?  

คุณต้องการจะทำอะไรหลังโรงเรียนเลิก  

What do you    do for a living (=as your job)?

คุณทำอาชีพอะไร    

 

   พอจะเข้าใจความหมายนะครับ ไม่อยากให้คิดว่า Do แปลว่าทำอย่างเดียว เดี๋ยว เจอถามว่า How do you do ? เราดันตอบว่า I work. 

ความจริงแล้ว How do you do ? เป็นคำทักทายอย่างสุขภาพของคนที่เราเพิ่งพบเป็นครั้งแรก ควรตอบว่า How do you do ? กลับไปครับ

เป็นไงครับ  ภาษาอังกฤษปล่อยไก่ได้เสมอ  สนุกดี ขออ่านหนังสือต่อก่อนนะครับ

ข้อมูล Longman Dictionary