รุ่นนี้เป็นร่นมีพลังมาก ตั้งใจสูงด้วย วิทยากรเหนื่อยกายบ้าง แต่ใจไม่เหนื่อยเลย พวกเขาส่งพลังมาให้เรา เราก็ถ่ายทอดได้เต็มที่ รู้สึกกับตัวเองว่าเที่ยวนี้เราสอนช้าและค่อยๆไป และมีเทคนิคการสอนที่ปรับปรุงขึ้นแต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาที่มีก็อาจทำให้บางคนยังมึนๆ อยู่ไม่มากก็น้อย คงต้องให้ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายในรพ. ตีเหล็กต่อ