สรุปจาก ป้ายประกาศและโฆษณา   ในงานนเรศวรวิจัย ครั้งที่   2 ป้าย,โฆษณา ของคณะเกษตรศาสตร์

                จะมีการนำเสนอวิจัยในหัวข้อต่างๆ เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เค้กแป้งข้าวเจ้าให้ความร้อนด้วยไมโครเวฟ เป็นต้น และมีการนำเสนอในผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากการกระบวนการผลิตและการพัฒนา  อาทิ  เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวแคบข้าวกล้องทอดกรอบสมุนไพร , การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวเกรียบว่าว และมีการนำเสนอข้าวเสริมสมุนไพรจากสมุนไพรต่างๆ เช่น  ตะไคร้ , ชะพลู , ใบเตย และยังมีชาสมุนไพร , ผลไม้ การผลิตฟักทองอัดเม็ด