การแพทย์พอเพียง

          ผมขอแสดงความชื่นชม  ที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  จัดโครงการประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี    เรื่อง “การแพทย์พอเพียง”(Self Sufficient Medicine)  ระหว่างวันที่ 16 – 18  สิงหาคม  2549    นับเป็นหัวข้อการประชุมวิชาการที่สมสมัยเป็นอย่างยิ่ง

         ผศ. นพ. สุธรรม ปิ่นเจริญ ได้ติดต่อขออนุญาตนำบันทึกในหัวข้อ "ชีวิตที่พอเพียง" ใน บล็อก Gotoknow.org/thaikm บางบันทึกที่มีสาระสอดคล้องกับเรื่อง "การแพทย์พอเพียง" มาลงในเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ     ซึ่งผมอนุญาตด้วยความเต็มใจ และดีใจที่ข้อเขียนนี้เป็นประโยชน์  

         อย่างไรก็ตาม ต้องขอให้ข้อสังเกตว่า      ข้อความใน บล็อก ที่ผมบันทึกไว้นั้น     เป็นการเขียนแบบเขียน บล็อก     คือเขียนออกมาจากใจ     ไม่ได้เขียนแบบ evidence-based อย่างงานวิชาการ    ผู้อ่านจึงต้องอ่านเพื่อกระตุ้นความรู้สึกหรือความคิด    ไม่ใช่อ่านเพื่อเชื่อหรือเพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง

        ผมขออนุญาตให้ข้อสังเกตเรื่องการแพทย์พอเพียง ๖ ประการ   
            ๑.  ผมคิดว่าการแพทย์พอเพียงไม่ใช่การแพทย์แบบล้าหลังหรือด้อยค่า   ไม่ใช่การแพทย์ที่ปฏิเสธเทคโนโลยีสมัยใหม่                   

            ๒. ผู้ตัดสินสุดท้ายว่าแบบใดเป็นการแพทย์พอเพียง คือผู้ป่วย ญาติ และสังคม ที่เป็นผู้ใช้หรือรับบริการ
            ๓. การแพทย์พอเพียง ในหลายกรณีปฏิบัติโดยตัวผู้ป่วยเอง ญาติ คนในชุมชน    หรือบุคลากรด้านสุขภาพที่ไม่ใช่แพทย์ 
            ๔. การแพทย์พอเพียงย่อมมีได้หลากหลายรูปแบบ ตามบริบท หรือสภาพแวดล้อมของสังคม หรือชุมชนนั้นๆ
            ๕. การแพทย์พอเพียงต้องมีการพัฒนาเรื่อยไปไม่หยุดยั้ง    โดยมีผู้เข้ามาแสดงบทบาทในการพัฒนหลากหลายบทบาท     ที่สำคัญที่สุดคือบทบาทของตัวผู้ป่วย หรือผู้ต้องการดูแลสุขภาพของตนเอง
           ๖. การแพทย์พอเพียง ควรเน้นการ "สร้างนำซ่อม"  และควรใช้แนวคิด bio-psycho-social health ซึ่งกว้างกว่า bio-medical health

 

                                                                   วิจารณ์ พานิช
                             สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)
                                                                   www.kmi.or.th
                                                                   http://gotoknow.org/thaikm
                                                                  ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๔๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#การแพทย์พอเพียง

หมายเลขบันทึก: 42451, เขียน: 04 Aug 2006 @ 09:50 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:31 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

อำนวย
IP: xxx.113.71.4
เขียนเมื่อ 
  • ผมสนใจโครงการนี้เหมือนกันครับ
  • จะได้ไปร่วมหรือไม่ ยังไม่แน่ใจ (ใจจริงอยากไป ได้อ่านกำหนดการ/วิชาการคร่าวๆ แล้ว)
  • ถ้าไม่ได้ไป ก็คงติดตามอ่านจากอาจารย์หมอต่อไป