GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

ยกระดับวิทยาลัยอิสลามศึกษาเป็นนานาชาติ

อิสลามศึกษานานาชาติ
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในหลักการตามแผนงาน/โครงการเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ด้านเศรษฐกิจและสังคม) ในคราวประชุมคณะรัฐมตรี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 (อ้างถึงหนังสือที่ ศธ 0503(3)/5513 ลงวันที่ 27 เมษายน 2547) และเห็นชอบให้มีการยกระดับวิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นสถานการศึกษานานาชาติ โดยได้จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2547 เพื่อการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหลักสูตรความร่วมมือกับประเทศมุสลิมและการประชาสัมพันธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 42448
เขียน:
แก้ไข:
ความเห็น: 1
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (1)

- คณะไหนน่าเรียน ?

- อยากเรียนนิติฯ แล้วจะเลือก ม.ไหนดี ?

- ค่าเทอมแพง จะคุ้มค่าไหม ?

- เรียนจบแล้ว จะหางานได้ไหม ?

ทุกคำถาม มีคำตอบที่นี่

สถาบันจัดอันดับมหาวิทยาลัย ( www.urank.info/rank.php )