http error 500 ทำให้ผมเปิดใช้งาน Blog ไม่ได้ทั้งหมด 4 Blog คือ ระบบหลักประกันสุขภาพ, สถิติ ระเบียบวิธี และการวิจัย, สังคมที่ไว้วางใจกันและกัน และ ของดีเมืองลุง ขณะนี้ ทาง อ.ดร.ธวัชชัย (พี่ชัย) และ อ.ดร.จันทวรรณ (น้องจัน) คู่ขวัญนักพัฒนาระบบ GotoKnow กำลังดำเนินการแก้ไขให้อยู่ครับ คาดว่าจะใช้ได้เร็ว ๆ นี้

     ผมได้ทดสอบค้นหามาจาก Google แล้วพบว่า ค้นเจอได้ตามปกติ แต่จะเข้ามาไม่ได้ Link เสียครับ หากท่านใดที่ค้นมาเจอแล้วเข้าไม่ได้ เผื่อมาเจอบันทึกนี้ก็จะได้ทราบครับ ผมจึงนำมาบันทึกไว้ที่ Blog ที่ยังใช้การได้อยู่ครับ

     ขอได้รับความขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาใช้ประโยชน์และร่วม ลปรร.กันไว้นะครับ