ในช่วงเดียวกับการสัมมนาวิชาการ e-learning ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  นั้นทาง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้จัดงาน University Fair 2006 ไปพร้อมกันด้วย  ซึ่งมีมหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ มาแนะนำหลักสูตรและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมทั้งประชนทั่วไปได้รับทราบกันอย่างเต็มที่ 

 MSU @ University fair 2006 <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p>มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (MSU) ก็ไปร่วมในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกันมหาวิทยาลัยอื่น ๆ  เท่าที่เห็นจะมี ศูนย์พัฒนาทรัพยากรการศึกษา  (CARD)   เป็นหน่วยหลักที่ทาง มมส. เน้นนำไปประชาสัมพันธ์ ตามรูปข้างบน <p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal">สำหรับมหาวิทยาลัยในส่วนกลาง หลายแห่งให้ความสำคัญต่องานนี้มาก โดยจะสังเกตุได้จากขนาดพื้นที่ ตำแหน่ง และ ปริมาณบุคลากร ที่เขาเลือกใช้ในการประชาสัมพันธ์ ดังรูปข้างล่าง ซึ่งเป็นสองมหาวิทยาลัยเก่าแก่ ที่อยู่ในตำแหน่งตรงทางเข้างาน University Fair เลยทีเดียว จึงทำให้มีนักเรียนให้ความสนใจกันอย่างคับคั่งมาก เมื่อเปรียบเทียบกับของ มมส.</p><p style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-indent: 36pt" class="MsoNormal"></p>University Fair 2006