cmu @ University Fair 2006

เดินดูไปเรื่อย ๆ ในงาน University Fair 2006 จนไปพบบูธของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU)  ได้รับการทักทายจากผู้ที่อยู่ที่บูธอย่างอบอุ่น  รู้สึกดีใจมากที่ยังมีผู้ที่จำเราได้ แม้ว่าจะไม่ได้แวะไปที่เชียงใหม่นานแล้ว  รู้สึกได้ถึงความผูกพันในสายเลือดลูกช้าง ที่มีต่อกันอย่างลึกซึ้ง แม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตาม  เลยถือโอกาสถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้วย ท่านเป็นคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์  และปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็น คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คือ รศ. ดร. สุรศักดิ์ วัฒเนสก์ มาพร้อมกับคู่แฝดของท่านคือ รองศาสตราจารย์ ดร.เรืองศรี วัฒเนสก์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์   และ ทีมงาน ที่มาร่วมออกงานในครั้งนี้ด้วย.........ขอบคุณและฝากความคิดถึง และ ระลึกถึงไปยัง ชาวบัณฑิตวิทยาลัย และ ชาวคณะวิทยาศาสตร์ด้วยครับ