เมื่อวานผู้เขียนเห็นพี่ ๆ  OPD ส่ง Lab. อยู่หลายรอบ แล้วก็อดเอะใจ สะดุดตากับภาชนะส่ง Lab. แปลกใหม่ไม่ได้ ลักษณะก็เป็นถาด เอ๊ะ! เป็นถาดอะไร? ....

เมื่อดูใกล้  ๆ พบว่าเป็นถาดส่ง Lab.นี่เอง สีเขียวเข้ม ข้าง ๆ ถาดมี label สีเหลืองไว้ชัดเจนมีข้อความว่า "ปัสสาวะส่ง Chem" ซึ่งก็คงจะช่วยแยกกระป๋องปัสสาวะระหว่างหน่วย Chem และ Micros.ให้เห็นอย่างชัดเจนขึ้น

  

สอบถามไปสอบถามมา ได้ความว่าเป็นฝีมือของพี่เล็ก และพี่ ๆ ห้อง Micros. ช่วยกันทำขึ้น คาดว่าคงเป็นผลงานหนึ่งในโครงการ Patho OTOP2 ขออภัยที่ผู้เขียนจำชื่อทีมไม่ได้ จำได้คลับคล้ายคลับคลาว่าชื่อทีม MCยกกำลัง2 = ? ประมาณนี้

ถาดใส่สิ่งส่งตรวจ กว้างบรรจุกระป๋องปัสสาวะได้หลายกระป๋องกว่าเดิม  และยังวางกล่องใส่สิ่งส่งตรวจบรรจุหลอดเลือดได้อีก    

ผู้เขียนเห็นแล้วก็อดใจเรียกใช้บริการคุณปรือให้ช่วยมาถ่ายรูป จึงได้รูปคมชัดอย่างที่เห็นนี่แหละ