น้องๆเวลาแก้ปํญหาโจทย์วิชาคำนวณมักขาดหัวใจในการทำที่เป็นหลักการเลยทำไม่ได้และสับสน ต้องทำอย่างนี้ครับ..

  1. เขียนมาให้หมดว่าโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง  เขียนให้ครบ
  2. เรื่องที่เขาถามเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง มีกฏใดบ้างที่เกี่ยวข้อง  บอกให้ได้   ถ้าไม่ทราบให้กลับไปทบทวนกฏที่เกี่ยวข้องและหาให้พบก่อนมั่วต่อ ...
  3. เขาถามอะไรบ้าง  เขียนลงไป
  4. ใช้กฏในข้อสองเชื่อมโยงข้อมูลจากข้อ 1 กับข้อ 3 ให้ได้ ส่วนใหญ่  จะใช้เทคนิค แทนสูตร  หาความสัมพันธ์  บางครั้งทำชั้นเดียว  บางครั้ง2ชั้น 3ชั้น หมายถึงต้องหาสิ่งที่บอกจากข้อ1เป็นค่ากลาง แล้วนำไปเป็นข้อมูลทำต่อเป็นลำดับจนถึงสิ่งที่ถามในข้อ3 ไม่ว่าจะทำกี่ขั้นตอนก็เหมือนกันหมดไม่ต้องตกใจจนกระเจิง
  5. มีความสุขกับคำตอบ ถึงแม้ยังคิดไม่ออกก็ควรเป็นสุขที่จะค้นหาต่อไปนะ...
  6. ที่สำคัญใหม่ๆทำที่ละขั้นจนชำนาญจึงข้ามขั้นได้

 ขอให้สนุกกับการทำครับ...ท่องใว้ฉันทำได้...