เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ

ข้าพเจ้าแปลไว้ในเวลาต่าง ๆ กัน เห็นว่าน่าจะตีพิมพ์เผยแพร่ให้ผู้อื่นมีโอกาสอ่านวรรณกรรมต่างประเทศที่มีคุณค่า เป็นการจรรโลงความคิดและความเข้าใจมนุษย์ยิ่งขึ้น.

                           หัวเรื่องที่บันทึกมาจากปกหนังสือชื่อเรื่องว่า  " เพียงวันพบวันนี้ที่สำคัญ "  เป็นหนังสือรวมพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ผมซื้อหามาเมื่อ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ราคาเล่มละ ๗๕ บาท

                           ส่วนหนึ่งของคำนำ  สมเด็จพระเทพฯ ทรงเขียนไว้ว่า " ...ข้าพเจ้าแปลไว้ในเวลาต่าง ๆ กัน เห็นว่าน่าจะตีพิมพ์เผยแพร่ให้ผู้อื่นมีโอกาสอ่านวรรณกรรมต่างประเทศที่มีคุณค่า  เป็นการจรรโลงความคิดและความเข้าใจมนุษย์ยิ่งขึ้น...."

                            "....เป็นการพินิจความเสื่อมสลายทางจิตวิญญณของสังคมสมัยใหม่ ที่มนุษย์ใช้วัตถุเป็นเครื่องวัดความสุขในชีวิต ปล่อยตนให้จมอยู่กับความสุขจอมปลอม  ไม่รับรู้ความเป็นจริงและปัญหาอื่นใด  หรือไม่กล้าพอที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของตนและของสังคม ยึดมั่นถือมั่นผิด ๆ จนถึงวาระสุดท้ายที่สายเกินแก้  วรรณกรรมเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า การรู้ตระหนักในสัจธรรมย่อมนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขี้น...."

                            ".....แม้จะแสดงถึงความเสื่อมสลาย แต่ผู้เขียนก็ยังไม่ได้สิ้นหวังสิ้นศรัทธาในความดีงามของใจมนุษย์  ยังแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของความรักเมตตาอาทรระหว่างมนุษย์ที่ยังให้สังคมสงบสุข ท่ามกลางความแปรผันภยันตรายนานาที่มนุษย์ต้องเผชิญอยู่เสมอ" : สิรินทร ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ :

                           หากพวกเราจะส่งเสริมการอ่าน หรือให้เด็กการอ่าน ผมขอแนะนำหนังสือดีเล่มนี้ครับ  มีการเริ่มพิมพ์ในเดือน มีนาคม ๒๕๔๘ จัดพิมพ์ จำนวน ๓ ครั้ง รวม ๒๐,๐๐๐ เล่ม จัดพิมพ์โดย นานมีบุ๊คส์พัลิเคชั่นส์  www.nanmeebooks.com  หนังสือเล่มนี้น่าสนใจขอบอกต่อ  ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ หากเป็นบอกต่อที่ล่าช้าไปไม่ทันใจท่านผู้สนใจหนังสือดี.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รู้จักน่านและชาวน่าน

คำสำคัญ (Tags)#บอกต่อ

หมายเลขบันทึก: 42055, เขียน: 02 Aug 2006 @ 07:30 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 4, อ่าน: คลิก


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

                ทุกชีวิตจำเป็นต้องมีแรงบันดาลใจ  ก็ได้แรงบันดาลจากการอ่านหนังสือ พระราชนิพนธ์แปล ของสมเด็จพระเทพฯ นั่นเอง

                และวันนี้  ๑๑.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.ที่เรือนหมอกฟ้า  มีโอกาสพบกับ อ.ธีระ ศรีวิชัย  สนทนากับอยู่ครู่ใหญ่ พบกับ ผอ.ยิ่งยศ ฯ รร.ประกิจเวชศักดิ์ ขุนสถาน ทั้งสองมาเตรียมงาน ที่ เขตการศึกษา ๑ จะจัดระหว่าง ๓ - ๔ สิงหาคม ศกนี้  มีเรื่องราวมากมายที่ได้สนทนา

                ตกลงวันนี้เป็นวันดีเลยตัดสินใจไปซื้อหนังสือ จดหมายเหตุลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม หนังสือนี้ จัดพิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๑๐ และครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘ ราคาเล่มละ ๖๐๐ บาท

เขียนเมื่อ 
                     พักการพิมพ์ครู่หนึ่ง  เค และ สั่ว เพิ่งพบเพิ่งรู้จักมาหา นำอาโวคาโด้ จำนวน ๑ ถุง บอกว่า อาจารย์มงคล พุทธวงศ์ ฝากมาให้ ทั้งสองจบด้านพืช สำหรับสั่ว เป็นคนบ้านถ้ำเวียงแก
เขียนเมื่อ 

               3 สิงหาคม 2549 ไปสังเกตการณ์ที่ข่วงเมือง เห็นเข้าเตรียมจัดงานของเขตการศึกษา  งานนี้ เพชร พลอยฯ จะมาแข่งด้วย ได้พบกับ อ.ธีระ จาก รร.ภูเค็งฯ ถูกขอยืมตัวทำการตบแต่งเวที จีบผ้า ในงานฯ

               จังหวะที่ไปได้พบกับ อ.ธีระ 1130-1300 น สนทนาที่เรือนหมอกฟ้า รร.จุมปีวนิดาภรณ์ ข่วงเมืองน่าน เห็นที่อยู่กันนาน ไปไหนไม่ได้ด้วยฝนตกช่งนั้นพอดี พูดคุยกับ อ.ธีระ ครู่ใหญ่ได้พบกับ อ.ยิ่งยศฯ เป็น ผอ.อยู่ รร.ประกิจเวชศักดิ์ บ้านขุนสถาน คนนี้เป็นชาวม้ง จบ ป.4 ไปบวชเณรที่วัดเบญจฯ แล้วกลับมาที่วัดพญาภู  ได้รับโอกาสจากการบวชเรียน ไต่เต้าจนปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

               อ.ยิ่งยศ รู้จักกัน เพราะช่วงราวปี 2536-2537 เขาสึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ที่ กศ.บป.อุตรดิตถ์ ศูนย์น่าน รุ่น 9 มีผู้บริหารสถานศึกษามาเรียนค่อนข้างมาก  อ.ยิ่งยศ และ อ.กิตติศักดิ์ ผู้ใต้บังคับบัญชาสนใจเรื่องการส่งเสริมพุทธศาสนา  เชื่อมประสานให้เด็ก ๆ มาบวชเรียน และเรียนหนังสือ  เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา พระมหาชัยรัตน์ คนที่ขุนสถาน บวชเรียนที่วัดอรัญญาวาส ปัจจุบันอยู่วัดชลประทานฯ  ได้เปรียญธรรม 9 ประโยค  ผมสอบถามว่า  ตามทางศึกษาปี 2505-2506 พี่น้องตองเหลืองมีอยู่ที่บ้านขุนสถาน  ขณะนี้เป็นอย่างไรอย่างไม่เป็นทางการว่ายังมีประมาณ 50 คน

               สำหรับ อ.ธีระฯ  พบกันคราวนี้ แรกทีเดียวพี่เขาจำผมไม่ได้  ผมเลยบอกว่า  เมื่อ ก.ค.2547 เขาไปที่หน้าบ้านคุณหมอบุญยงค์ พบกับสตรีไทย และชาวฝรั่งเศส  และสนทนาแลกเปลี่ยนหลายอย่าง แล้วผมยังบอกว่า เคยขอคอมพิวเตอร์ใช่หรือไม่  และเหตุที่นำรถใหม่ไปวันนั้น เพราะต้องขายรถเก๋งที่ขับขึ้นดอยไม่สะดวก เลยไปซื้อรถแค็ปใหม่ตามที่เห็น........การสนทนากันครั้งนี้  ทำให้ทราบความจริงและได้เข้าใจ อ.ธีระฯ  มากกว่าเดา  เขาเป็นคนมีความตั้งใจ  ได้แนะนำเขาว่า หากให้เหมาะขอให้  เมื่อเขาตั้งใจและเขียนเรื่องราวแรงบันดาลใจไว้จะดี   เขาเคยพบกับท่านองคมนตรี ดร.เกษม วัฒนชัย

                 การพบกับท่านองคมนตรี คราวสมเด็จพระเทพฯ เสด็จที่ รร.ศึกษาสงเคราะห์  อ.ธีระฯ นำสื่อการเรียนการสอนนักเรียนตองเหลืองไปจัดแสดง  ท่านองคมนตรีสนใจและขอเอกสารไป  ได้สนทนกับ อ.ธีระฯ  และบอกให้ อ.ธีระฯ สื่อสารกันเป็นภาษาเหนือ และมีอะไรให้ส่งข้อมูลไป  อ.ธีระเห็นท่านเป็นกันเองดีแต่ก็ไม่เคยส่งข้อมูลไปให้ท่านองคมนตรี  ผมเลยบอกว่า พวกเราก็เป็นแบบนี้แหละ  ชอบเฉย ๆ ก็เลยเหมือนที่เห็นต่อไปนี้ ขอร้องให้เขียนจะได้มีข้อมูลในการสื่อสาร  ผมได้บอกกับอ.ธีระ  ให้รับทราบถึงความตั้งใจของอาจารย์มาลินีและท่านสุวัฒน์ เกี่ยวกับการช่วยเหลือสนับสนุนชาวน่านช่วงดำรงตำแหน่งที่ จ.น่าน ว่าไม่ใช่เพิ่งมี หากแต่มีมายาวนานและต่อเนื่องแม้ในวัยหลังเกษียณก็ตาม สำหรับบอกไปว่าเมื่อผมทราบข้อมูลก็จะนำไปเขียน เป็นบันทึกช่วยจำไว้

ชาวน่าน
IP: xxx.25.239.219
เขียนเมื่อ 
  • ข้อมูลที่ นสพ.สยามรัฐที่นี่ก็มีครับhttp://db.onec.go.th/thaied_news/index1.php?id=14335