หลังจากที่โทรหาแพทย์หญิงลัดดา เพื่อยืนยันว่าทีมโรงพยาบาลยโสธรยินดีเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ R2R ที่ทาง มสช.(มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ) จัดขึ้นนั้น ข้อมูลเพิ่มเติมที่เราได้รับทราบมาว่าทางผู้จัดต้องการให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันจริงๆ โดยคาดว่าจะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกนั้นเป็นกลุ่มคุณเอื้อ กลุ่มที่สองคือ กลุ่มคุณอำนวย และกลุ่มที่สาม คือ กลุ่มคุณลิขิต ผู้เข้าร่วมที่ทางหน่วยงานส่งไปไม่น่าจะเกิน 4-5 คน ที่จัดขึ้นในวันที่ 1-2 กันยายน 2549 นี้

       เป็นที่น่าเสียดายอย่างยิ่งสำหรับเรา เพราะเท่าที่ในทีมคุยกันต่างๆ มีคนอยากเข้าร่วมหลายคน แต่จำเป็นจริงๆ ว่าเราจะต้องจำกัดจำนวน ดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องดำเนินการก็คือ สิ่งที่ได้ไปรับมา นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่ากันต่อ แต่สิ่งหนึ่งที่ดิฉันรู้สึกดีใจอย่างยิ่ง คือ ทีมนำของเราไม่ว่าจะเป็น พี่ต้อย พี่เตี้ย พีอื๋อ พี่นาถ และอีกหลายคน ไม่ท้อและพยายามผลักดันให้งานนี้เดินต่อ และเราเริ่มเปลี่ยนแปลงตนเอง ในการทำงานพยายามรายงานความก้าวหน้าในสิ่งที่เราทำต่อคุณเอื้อใหญ่ให้ทราบเป็นระยะ...

       จากทีมนำที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเสมอนั้น สิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้เรียนรู้เพิ่มเติมจากพี่เตี้ยและพี่อื๋อ คือ ความเอาจริงเอาจัง และไม่ท้อที่จะขับเคลื่อน แม้จะเจออุปสรรค ทำให้เราเกิดแนวร่วมแม้เล็กๆ แต่ก็สามารถเป็นแรงผลักได้ พี่อื๋อมักให้กำลังใจน้องๆ ว่า เราขับเคลื่อนกันไปโดยเริ่มจากกลุ่มเล็กๆ นี่แหละ...สักวันขยายผลเติบโตไปเรื่อยๆ ก็น่าจะได้ความเข้มแข็งขององค์กรยิ่งขึ้น และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ การไม่หยุดนิ่งที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา