แผนการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย ครั้งที่ 1

แผนการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย

ชื่อนักศึกษา          นายศราวุธ  อยู่เกษม          รหัสนักศึกษา        4814030625

เยี่ยมครั้งที่ 1                          วันที่   22   กรกฎาคม 2549
ชื่อผู้ป่วย    นางสังเวียน  อ่ำเกษม    อายุ  75 ปี   เพศหญิงโรค   Diabetes Mellitus ,  Hypertension  
การรักษา
- Metformin 500 mg          2 tab oral bid pc
- Daonil (5)                           2 tab oral bid ac 
-Amlodipine                         1 tab oral od pc
- นัด follow up 1  เดือน

     วัตถุประสงค์                        การเยี่ยมครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์การเยี่ยมดังนี้
  1.  เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและครอบครัว
2.  เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการรักษาพยาบาลที่ให้กับผู้ป่วยที่มารักษา
3.  เพื่อประเมินครอบครัวโดยใช้แฟ้มสุขภาพประจำครอบครัว
4.  เพื่อประเมินและประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็มในการเก็บรวบรวบข้อมูลและการวางแผนการดูแลให้บริการผู้ป่วยและครอบครัวอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง
5.  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสรุปประเมินผลและวางแผนการดูแลและเยี่ยมบ้านในครั้งต่อไป  

ขั้นตอนการเยี่ยม  
1.  นัดหมายผู้ป่วยและปรึกษาอาจารย์ประจำกลุ่ม
2.  แจ้งมีวัตถุประสงค์ในการเยี่ยม
3.  ดำเนินการตามขั้นตอนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม
4.  สรุปปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม   การช่วยเหลือ
5.  บันทึกข้อมูลในแฟ้มครอบครัว
6.  นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#ปฏิบัติการพยาบาลปฐมภูมิ#แผนการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย#พย.655

หมายเลขบันทึก: 42047, เขียน: 02 Aug 2006 @ 01:36 (), แก้ไข: 17 Apr 2012 @ 11:08 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)