KM to LO

 JJ ได้รับโทรศัพท์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วด้วยน้ำเสียงที่น่าฟังจากสาวทีมงานกรมทางหลวง เรื่อง ให้ไปขึ้นเวที "เล่าประสบการณ์เรื่องการจัดการความรู้" คู่กับท่านอาจารย์ทวีสิน คนดอย(ปูนแก่งคอย) สหายร่วมอุดมการณ์ทีมงานคุณ(เอื้อ)อำนวยแห่งชาติ

 คุยไปคุยมาท่านที่แนะนำมา นึกว่าเราดัง ที่ไหนได้ ท่านอาจารย์ทวีสินท่านเอื้อส่งต่องานมาให้ครับ

 นับเป็นทีมงานเครือข่ายที่ Work มากๆครับ วันนี้ได้คุณเมล์จากคุณแอน ครับเป็นเนื้อหาหลักสูตร ลองดูครับ

 หัวข้อวิชาในหลักสูตร

    1  หลักการและเครื่องมือการจัดการความรู้                    3           ช.ม

    2  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสังเคราะห์ความรู้     2            ช.ม

    3  เครื่องมือธารปัญญาและบันไดแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 2 ช.ม       

   4    การบริหารจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  3 ช.ม

   5    แนวทางการจัดการความรู้  และการดำเนินการโครงการส่งเสริม    2   ช.ม

   6    สรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติการและการจัดทำแผนส่งเสริม   2 ช.ม          

 น่าสนใจครับเพราะหลักสูตรนี้จัดในหลายส่วนของประเทศ ทางทีมงาน KKU_KM คาดว่าคงจะได้ร่วมมือกับท่านอาจารย์ทวีสินจัดการเรียนรู้ครั้งนี้ครับ จะเป็นความร่วมมือและผลงานของ "ทีมงาน KFC(OP)บ้านผู้หว่าน๒" อีกครั้งครับ

 ขอเรียนเชิญ แสดงความคิดเห็นครับ

JJ