Crying 1 Customer Focus

 วันนี้ไปทำธุรกรรมที่ธนาคารแห่งหนึ่งแถวๆถนนมิตรภาพ ที่ไปไม่ได้อยากไปเท่าใดแต่เจ้าหน้าที่ สมศ อยากได้หมายเลขบัญชีเพื่อจะโอนค่าเดินทางไปให้ เพราะหากใช้หน่วยงานนี้ไม่ต้องเสียค่าโอน

 ซึ่งจริงๆก็ไมน่าจะกี่บาทเพราะเป็นค่าเดินทางเล็กน้อย อุตส่าห์หาเงินจะไปเปิดบัญชี ขับรถไปนอกมหาวิมยาลัยอีกต่างหาก พอไปถึงก็งงงง เพราะต้องเดินเสาะหาที่เปิดบัญชีใหม่เองผิดกับบางธนาคารมีคนคอยต้อนรับหน้าประตู กรอกให้ทุกอย่างที่ต้องกรอกยกเว้นลงลายมือชื่อ หน่วยงานนี้ท่านก็ถามแต่เข้าใจว่าท่านคงยุ่ง ท่านถามว่า

 "จะเปิดบัญชีอะไร ใช้บัตรเงินด่วนไหม ช่วยไปถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาหน่อย"

  "ก็เลยเรียนถามว่าที่นี่ไม่มีถ่ายให้หรือครับ"

 "ท่านก็บอกเดินไปข้างนอกมีถ่าย"

 ก็พยายามถามหลายครั้งว่าที่ในนี้มีบริการถ่านสำเนาหรือไม่ ท่านก็ไม่ว่ากระไร

 สรุป ออกมาครับ Shocked

        แต่ขับรถกลับทำงานต่อครับ

       ผิดหวังเล็กๆครับ เอาเงินไปฝากแต่ไม่ได้ฝาก

 "ไปธนาคารใน มหาวิทยาลัยดีกว่าครับ ท่านให้การบริการดีมากๆครับ"

JJ