สถานีอนามัยปังหวาน ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านส้มควาย ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 3 คน คือ

  • วันเพ็ญ  เตชะกัมพลสารกิจ  หัวหน้าสถานีอนามัย
  • จิระภรณ์  ชุมแสง                  เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข 6
  • สุนี  ตั้งประดิษฐ์                    เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6

มีเรื่องราวดีๆ มากมายจากการทำงาน จะมาเล่าสู่กันอ่านต่อไป