คุณแม่ชอบคำกลอนที่เป็นคำสอน และอยากจะสอนให้ข้าพเจ้าทราบ  ข้าพเจ้าจึงได้นำมาแบ่งปันไว้ ณ ที่นี้

------------------------------------------

มีอายุยืน เพราะไม่ฆ่าสัตว์

มีโรคน้อย เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์

มีผิวพรรณงาม  เพราะไม่โกรธ

มีเดชานุภาพมาก เพราะไม่ริษยา

มีสมบัติทาน เพราะบริจาคทาน

มีตระกูลสูง เพราะอ่อนน้อมถ่อมตน

มีปัญญาดี เพราะคบสัตบุรุษ