แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

           ปัญหาในการเรียนภาษาไทยในยุคความหลงใหลอิเล็คทรอนิกส์
บันเทิง  และยุคของการเรียนพิเศษยากยิ่งเพราะเวลาว่างของเธอนำไป
ใช้ในการเรียนพิเศษหมด  เมื่อไหร่ที่เธอล้าก็จะนั่งฟังเพลงจาก
อิเล็คทรอนิกส์สมัยใหม่ที่เรียกว่า mp3  โดยใช้หูฟังคนละข้างกับเพื่อน    เมื่อไรต้องการจะค้นหาสิ่งใดก็ใช้เพียง คำสำคัญค้นหาและเมื่อพบเจอ  ก็อ่านเฉพาะกรอบข้อความที่ตรงกับความต้องการ  บริบทที่ผู้เขียนเรียงร้อยไว้อย่างงดงามถูกมองข้ามไป   การอ่านที่เห็นจึงเป็นการอ่านที่ค่อนข้างหยาบ  ประหนึ่งเธอกำลังอ่านพาดหัวข่าว


     
เมื่อครูให้เธออ่านแล้วสังเคราะห์ความรู้ออกมาแลกเปลี่ยนเนื้อหากัน 
เธอก็แสดงความเบื่อหน่าย  อ่านอย่างไร้จุดหมายไร้อารมณ์ความรู้สึก   สายตาไม่อยู่ที่ตัวอักษรด้วยซ้ำ   ครูได้พยายามแก้ไขเบื้องต้นโดยทำแบบฝึกหัดออนไลน์ประเภททบทวนเนื้อหา"คิดก่อนคลิก" 
หวังให้นักเรียนอ่านแล้วมาทบทวนเนื้อหา  เธอก็ลอกแบบฝึกหัดมา
ทุกตัวอักษรไม่มีการสังเคราะห์หรือสรุปใด ๆ ทั้งสิ้น  ข้อความที่ครู
พิมพ์สะกดผิดพลาดเธอก็ลอกมาเหมือนทุกอย่างแม้กระทั่งคำพูด
ปฏิสัมพันธ์ของครูเช่น "นะคะ" "อย่างนี้นะจ๊ะ"เธอลอกมาหมด  แต่ครู
ไม่ยอมแพ้หรอก


        ครูทุ่มเทอีกครั้งตามประสาครูที่จะแก้ปัญหาและหาทางออกให้ได้
ไปเรื่อย ๆ ก็มาลองใช้ห้องเรียนออนไลน์e-learning  เธอก็แสดงความ
ฉลาดแกมโกงออกมาอีกโดยฝากpassword  ให้นักเรียนที่เรียนเก่งทำ
ให้แทน  ครูเสียใจมากรู้สึกผิดหวัง  กับการทุ่มเทและการกระทำของ
เธอ     ขอลองอีกครั้งเถอะน่า   ถ้าครั้งนี้ไม่ได้ผล   ครูคงท้อจริง ๆ
แล้วล่ะ


         ว่าแล้วครูก็จัดแจงนำจุดประสงค์ทุกข้อที่ต้องการให้นักเรียนไป
ถึงเป้าหมายมาวางไว้  รวบรวมแบบเรียนและแหล่งสืบค้นเปิดบทเรียน
ใหม่ชื่อว่าแข่งขันทักษะทางวิชาการภาษาไทย   สร้างคลังข้อสอบ
e-learning  ซึ่งมีทั้งเติมคำ   เลือกตอบ  ถูกผิด   และจับคู่ไว้มากพอ
สมควร   แล้วให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนเพื่อจัดทีมในการแข่งขัน 
ครูลงทะเบียนสมาชิกให้  เวลาในการแข่งขันก็คือเวลาในคาบเรียนของ
แต่ละห้อง   ครูเปิดให้นักเรียนใช้ตัวช่วยได้คือให้เปิดหนังสือ สมุดและ
เว็บต่าง ๆ ได้แต่ห้ามถามทีมอื่น  


       เมื่อถึงเวลาสอบ  ภาพที่เห็นคือนักเรียนตั้งใจทำแบบทดสอบมาก
เปิดตัวช่วยต่าง ๆ มือเป็นระวิง   บางคนก็สั่นตื่นเต้นกลัวหมดเวลาบาง
คนเปิดหาข้อความที่ต้องการไม่เจอ   เพราะไม่เคยเปิดอ่านเลย 
สุดท้ายเมื่อหมดเวลา นักเรียนทีมแรกได้ 27 จากคะแนนเต็ม 30 
คะแนน   ครูดีใจมากคิดว่าไม่น่าจะมีใครสูงกว่านี้   แต่ที่ทำให้ครูตื่นเต้น
ดีใจกว่าก็คือนักเรียนทำได้สูงสุดถึง 28.2 เกินความคาดหมายของครู
มาก  เมื่อครูถามได้ความว่านักเรียนที่ได้คะแนนสูงได้อ่านเตรียมตัว
มาล่วงหน้า  เมื่อถึงเวลาสอบจึงสามารถหาข้อมูลที่เคยผ่านตาได้     

 

       ข้อค้นพบสำหรับครู     อย่างนี้แหละ  ใช่เลย
       ข้อค้นพบและบทสรุปสำหรับนักเรียน   คือต้องอ่านหนังสือให้
ผ่านสายตาเพื่อจะได้สะดวกเวลาสืบค้น

                          เมื่อเธอไม่อ่านหนังสือ........ครูจึงต้อง  เหนื่อยไงล่ะ

แหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยสำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.

ความดีงามใดๆ ของบันทึกนี้ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระคุณของคุณพ่อคุณแม่และครูบาอาจารย์

             HOME   สมุดเยี่ยม