มีหลายคนคนพยายามหาเหตุผลของความรัก หาคำจำกัดความ( definition)มาอธิบาย ผมพบว่ามีหลายคนอธิบายได้ดี เป็นประโยคที่ไพเราะและได้ประโยคภาษาอังกฤษด้วยเลยเอามาฝาก    

  Love is…to give someone the best that

you could give 1    

Without feeling any regret    

รักคือ   การมอบสิ่งที่ดีที่สุดที่มีอยู่    

  ให้กับใครสักคนโดยไม่รู้สึกสูญเสีย  

<div style="text-align: center"></div><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> </p><p align="center">Love is…something that could make  </p><p align="center"></p><p align="center">The weakest person in the world </p><p align="center"></p><p align="center">Able to stand up and live  on 2 </p><p align="center">   </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">รักคือสิ่งที่ทำให้คนที่อ่อนแอที่สุดในโลก</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">ยังยืนหยัดอยู่ได้ </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"></p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"></p><div id="smileyDIV3"><div style="text-align: center"></div></div><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-indent: 0.5in; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"> </p><p align="center"> Love is…to open  up your heart  and </p><p align="center"></p><p align="center">welcome  another  to  join  in  </p><p align="center"></p><p align="center"> รักคือ  การเปิดใจให้กว้างขึ้น   </p><p align="center">   </p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center">เพื่อรับหัวใจอีกดวงหนึ่งมาเคียงคู่กัน</p><p style="margin: 0in 0in 0pt; text-align: center" class="MsoNormal" align="center"></p>   <div id="smileyDIV5"><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center"></div><div style="text-align: center"></div></div><p>อธิบายว่า  หลัง could + verb ช่องที่ 1 เช่น </p><p>you could give1  </p><p>ต่อไปเรื่องความเท่ากัน(Parallel) หน้า และ หลัง and ต้องเป็น กริยา (Verb) เหมือนกันเช่น stand up and live  on 2 ข้อสอบอาจเป็นประโยคแล้วให้เลือกเช่นThe weakest person in the world able to  stand up and….on.</p><p></p><p>a. living   b. live  c. lived     d. is living</p><p></p><p>(เป็นข้อสอบที่แย่ที่สุดที่ผมเคยเห็นมา)   <div id="smileyDIV1"><div style="text-align: center"></div></div></p>  พยายามหาคำอธิบายที่ไพเราะมาฝาก ผู้อ่านมีคำอธิบายความรักดีๆไหมครับ  เอามาฝากกันบ้างนะครับ  <div id="smileyDIV0"><div style="text-align: center"></div></div> PS. วันที่ 2-3 สิงหาคม 2549 ผู้เขียนมีธุระเรื่องการสอบอาจหายไปนะครับ อย่าตกใจ