เนื่องในโอกาสวันแม่ที่ใกล้จะถึงนี้.. ลูกๆ แม่ๆ ทั่วประเทศไทย ก็คงจะตื่นเต้นกันใหญ่นะคะ สำหรับคุณลูกคุณแม่ ก็คงถือว่าเป็นโอกาสพิเศษอีกโอกาสหนึ่ง ที่จะได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและระลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่

แต่ในอีกมุมหนึ่งของประเทศไทย ก็ยังมีแม่ที่ยังไร้สัญชาติอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งประสบความทุกข์ยากมาโดยตลอด แต่ก็ไม่เคยบกพร่องในความเป็นแม่แม้เสี้ยววินาทีเดียว ถึงจะตกอยู่ในภาวะไร้สัญชาติก็ตาม

คณะทำงานให้ความช่วยเหลือคนไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยมีอาจารย์แหววเป็นที่ปรึกษา รวมถึงครอบครัวคนไร้รัฐไร้สัญชาติเอง มีความประสงค์ที่จะจัด "งานวันแม่ไร้สัญชาติ" ขึ้น ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2549 เวลา 13.00 - 17.00 ณ ห้องจิตติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ค่ะ

เพื่อเปิดพื้นที่ให้ลูกและแม่ไร้สัญชาติมารวมตัวกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน และจะมีการระดมสมองเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาให้แก้แม่ไร้สัญชาติ นอกจากนี้ ยังจะมีการเผยแพร่สถานการณ์ของแม่ไร้สัญชาติให้สังคมรับทราบด้วยค่ะ

จึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังสถานการณ์จริงของแม่ไร้สัญชาติ และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาแม่ไร้สัญชาติ มา ณ ที่นี้ ค่ะ