ก่อน สอน  ผมนิยมของผมเอง   ด้วยการ  ร้องเพลงด้วยกัน เพลงแนวธรรมะครับ  แต่  คนเรียนไม่รู้ตัว ว่าผมสอนธรรมะ

เปิด powerpoint ที่เราเขียนเนื้อเพลงเอาไว้  insert เพลงลงไปด้วย

ร้องร่วมกัน ทั้งห้อง ( ซื้อแผ่นจริง  อุดหนุนคนไทยครับ)

เพลง  "เปิด"   (บอย) จะดีมาก  ในการ  เปิดหู  เปิดตา และ เปิดใจ 

เพลง "ก้อนหินก้อนนั้น"  ก็ดี  ของโรส

เพลง live & learn  ร้องโดย คุณกมลา  อายุมากแล้ว เสียงสุดๆ 

เพลง "จอมยุทธ"  

เพลง "ผู้ชนะ" ของ เสก  ก็ดี

เพลง "ทะเลใจ"  ของ คารา บาว ก็ดี

 

มีการวิจัยว่า   เปิดบ่อยๆ  สัก 40 ครั้ง  จนคนเรียน  ร้องติด   เวลาเข้าห้องน้ำยัง ฮัมออกมา   แสดงว่า  เราสำเร็จแล้ว   คือ  ฝังเพลงเหล่านี้ เข้าหัวคนเรียนได้แล้ว  ( นี่แหละ วิธี ประเมินผล ของผม)

 

เวลา เจอ กรณีศึกษา  ในห้องเรียน    พอได้ จังหวะ  ก็ เสียบเลย  " เปิด หู  เปิดตา และ เปิดใจ"   ใส่คนที่กำลัง จะ คิดแคบๆ 

หรือ  คนที่ กำลังเซ็ง  ก็ต้อง  " ผู้ชนะ"  เป็นเพลงเชียร์  cheer up

 

ผมสอน  ผู้บริหารปูน ฯ  ที่ โรงแรม  ใช้  world cafe   + ทั้งเพลง  ละคร  วาดภาพ  ฯลฯ โดย พวกนี้เป็นแค่ output   เพราะ outcome ในระดับต้น คือ ซาบ ซึมซับ appreciate เรื่อง LO  แต่ Outcome ระดับ ปรมัตถ์   ที่ผมต้องการ  คือ ให้ พวกเขา "รู้" ใจตนเอง  เห็นความร้ายกาจในตนเอง

 

วัดผลด้วย  พฤติกรรมที่เปลี่ยนไป  วิธีคิดเปลี่ยน สำนวนที่ใช้เปลี่ยน  การตัดสินใจเปลี่ยน ฯ   ไปในทางที่ดี   ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อสังคม ต่อชุมชน ต่อโลก  ต่อทุกอย่างในวัฏสงสาร

 

ปล    ทั้งห้อง  เล่นละคร เรื่อง ขันธ์ห้า  เรื่อง U theory