ความเห็น 56229

สอน ครู สอน ผู้บริหาร ปูน ฯ ด้วยเพลง

เขียนเมื่อ 

ให้ ดู หรือ ทำกิจกรรมอะไรสักอย่าง

แล้ว ให้ กลุ่ม world cafe  สรุป เป็น ภาพเดียว  ไม่ต้องมีตัวอักษรเลย

 

ครบ 1 เพลง   เปลี่ยนกลุ่ม  ห้ามซ้ำที่เดิม  ห้ามซ้ำคนเดิม  แล้ว เขียนต่อให้เสร็จ

ครบ 1 เพลง เปลี่ยนอีก   แต่ คราวนี้ ให้ หา "สำนวน" ที่เหมาะสมที่สุด กับ ภาพนั้นๆ

ครบ 1 เพลง เปลี่ยนกลุ่ม   แล้ว ให้ กลุ่มนำเสนอภาพนั้นๆ ต่อทั้งห้อง

ใช้ สีเทียน   จะสวย  ภายใต้ เทียนสลัวๆ  เพลงซึ้งๆ