ประชุมงานประสานงานวิจัย

ต้องมีการกำหนดเป้าหมายของการร่วมมือกันให้ชัดเจน และมีการวางแผนที่ดีในการดำเนินการ และมีการสื่อสารที่ดีภายในองค์กรและผู้ที่จะร่วมมือจากภายนอกองค์กรด้วย

          ในวันนี้เป็นครั้งแรกของการประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัยของนักศึกษาที่มาขอทำวิจัยในสถาบันบำราศนราดูร ซึ่งมีคุณปัทมาวดีทำหน้าที่เลขาคณะกรรมการแทนคุณนพนัฐ ดิฉันตั้งใจที่จะต้องเข้าประชุมให้ได้เพราะมีความรู้สึกว่าได้ชวนคุณปัทมาวดีมาช่วยงานนี้ เผื่อมีสิ่งใดที่ต้องช่วยเหลือหรือประสานงานต่อเนื่อง ดิฉันอาจจะพอช่วยเหลือได้บ้าง ซึ่งคุณปัทมาวดีสามารถทำได้อย่างดี มีความตั้งใจในการทำหน้าที่ มีการจดบันทึกข้อมูลและประเด็นการประชุมที่สำคัญ ซึ่งเราคงจะได้ติดตามอ่านรายละเอียดใน Blog ของงานประสานงานวิจัยต่อไป

          จากการประชุมทำให้เห็นมุมมองของผู้บริหารงานประสานงานวิจัยในการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานจากการให้บริการที่เป็นภาระงานประจำของสถาบันโดยร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มาขอศึกษาวิจัย ซึ่งน่าจะได้ผลงาน/ข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้น เพราะผ่านการกลั่นกรองจากคณะอาจารย์ที่ควบคุมการทำวิจัยของนักศึกษา และผู้เชี่ยวชาญของสถาบันที่ร่วมกันพิจารณา โดยเฉพาะในปัจจุบันภาระงานของบุคลากรในสถาบันค่อนข้างมาก การคิดวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งศักยภาพด้านการทำวิจัยยังต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ถ้าอาศัยความร่วมมือกับองค์กรภายนอกที่มีศักยภาพน่าจะช่วยให้การดำเนินงานของงานประสานงานวิจัยสามารถตอบสนองพันธกิจและวิสัยทัศน์ขององค์กรได้ดียิ่งขึ้น และน่าจะเป็นแนวทางในการพัฒนา R2R ต่อไปด้วย

          แต่อย่างไรก็ตาม คงต้องมีการกำหนดเป้าหมายของการร่วมมือกันให้ชัดเจน และมีการวางแผนที่ดีในการดำเนินงาน รวมทั้งวางระบบในการป้องกันความลับของเจ้าของข้อมูล และมีการสื่อสารที่ดีภายในองค์กรและผู้ที่จะร่วมมือจากภายนอกองค์กรด้วย

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

คำสำคัญ (Tags)#งานคุณภาพกับงานวิจัย

หมายเลขบันทึก: 42041, เขียน: 01 Aug 2006 @ 23:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:30 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

  • เป็นกำลังใจให้พี่ปัท มือใหม่ผู้ประสานงานวิจัย และพี่มอม มือเก่าแต่เก๋า ให้สู้..สู้..นะ
กำลังหาทางประสานให้ค่ะ