อ่านบันทึก ไม่มีวันไหนที่จะไม่มีเรื่องประทับใจใน"คน"พยา-ธิของเรา  ของ คุณโอ๋ ชวนให้คิดถึงคำพูดของท่านอธิการบดี ม.อ. รศ.ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข พูดกับพนักงานใหม่ของมหาวิทยาลัยเมื่อเช้านี้ว่า ผมเชื่อว่าถ้าทุกท่านมี 3 ข้อที่ผมกำลังจะพูดถึงนี้ ท่านจะมีความสุข
ข้อที่ 1.ตื่นเช้ามาก็อยากมาทำงาน ก่อนกลับบ้านก็อาลัยอาวรณ์กับที่ทำงาน
ข้อที่ 2.อยู่ร่วมกัน.ในระหว่างวันกับเพื่อนๆ อย่างมีความสุข  มีความสุขกับสังคมรอบ ตัวและเพื่อนร่วมงาน
ข้อที่ 3.ภูมิใจที่ตนเองไปเป็นส่วนของความสำเร็จขององค์กร  มีความรัก ความคาดหวังที่จะเห็นองค์กรของเราประสบความสำเร็จ 
ตรงกันพอดีเลยค่ะสำหรับคุณโอ๋แล้ว มีทั้ง 3 ข้อเลยค่ะ