แผนการเยี่ยมบ้าน คร้งที่ 1 ส่ง อ.ดร.โยทะกา ภคพงศ์

แผนการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย

ชื่อนักศึกษา          นายศราวุธ  อยู่เกษม          รหัสนักศึกษา        4814030625

เยี่ยมครั้งที่ 1                          วันที่                      สิงหาคม                2549

ชื่อผู้ป่วย    นางกิมจู  แซ่ ซึ้ง     อายุ  63  ปี   เพศหญิง โรค   Diabetes Mellitus ,  Hypertension , Osteoarthritis knee, Dyslipidemia , Congestive Heart Failure  

การรักษา
-   Metformin 500 mg        1 tab oral bid pc
-  Lasix (40)                          1 ½  tab oral od pc
-  Atenolone(100)               1 tab oral od pc
-  Enarapril(20)                    1 tab oral od pc
-  ASA(81)                           1 tab oral od pc
-  Simmax(20)                     1 tab oral od pc
-  Linoxin(0.25)                   ½ tab oral od pc
-  Adalat(5)                           1 tab oral bid pc
-  B1-6-12                             1 tab oral tid pc
- นัด follow up 1  เดือน    

วัตถุประสงค์                        การเยี่ยมครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์การเยี่ยมดังนี้  
1.  เพื่อสร้างสัมพันธภาพกับผู้ป่วยและครอบครัว
2.  เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการรักษาพยาบาลที่ให้กับผู้ป่วยที่มารักษา
3.  เพื่อประเมินครอบครัวโดยใช้แฟ้มสุขภาพประจำครอบครัว
4.  เพื่อประเมินและประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็มในการเก็บรวบรวบข้อมูลและการวางแผนการดูแลให้บริการผู้ป่วยและครอบครัวอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง
5.  เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสรุปประเมินผลและวางแผนการดูแลและเยี่ยมบ้านในครั้งต่อไป          

ขั้นตอนการเยี่ยม  
1.  นัดหมายผู้ป่วยและปรึกษาอาจารย์ประจำกลุ่ม
2.  แจ้งมีวัตถุประสงค์ในการเยี่ยม
3.  ดำเนินการตามขั้นตอนการประยุกต์ใช้ทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม
4.  สรุปปัญหาทางด้านร่างกาย จิตใจและสังคม   การช่วยเหลือ
5.  บันทึกข้อมูลในแฟ้มครอบครัว
6.  นัดหมายการเยี่ยมครั้งต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

คำสำคัญ (Tags)#ปฏิบัติการพยาบาลปฐมภูมิ#แผนการติดตามเยี่ยมผู้ป่วย#พย.655

หมายเลขบันทึก: 42048, เขียน: 02 Aug 2006 @ 01:51 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 14:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)